Arhiva časopisa – broj 10, oktobar 2018. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Darko Mirković, generalni direktor Alterna International, master partner Brian Tracy Global

Poverenje je najtraženija vrednost 21. veka

Najmoćnija tehnika prodaje od svih koje postoje je sličnost. Naš narod je odavno rekao “Sličan se sličnom raduje”. Što smo sličniji sa klijentom i što više sa njim razgovaramo njegovim jezikom faktor poverenje je veći. Poverenje najčešće nije racionalna stvar, a skoro da niko nikada ne kaže “izračunao sam da mogu da Vam verujem”

TEMA BROJA

Uloga finansijskih direktora u osiguravajućim društvima

Ko je važniji – generalni ili finansijski?

Postoje istraživanja koja kažu da današnji CFO manje od 60 odsto svog vremena provodi u tradicionalnim poslovima upravljanja finansijama, računovodstvom, porezima, likvidnošću i budžetima, dok sve ostalo vreme utroši na strateške analize i procene mogućnosti daljih unapređenja i razvoja kompanije
U fokusu CFO više nisu samo finansije

AKTUELNO

Ko se od osiguravača i banaka našao u TOP 100 u JIE?
Fiskalni savet negativno ocenjuje izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

DOGAĐANJA

DOT 2018

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

REČ STRUČNJAKA

Vojislav Lazarević, predsednik IO Addiko bank

UKRATKO

INTERVJU

Predrag Mihajlović, predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije

AKTUELNO

Centralna i istočna Evropa su na prekretnici

U FOKUSU

Finansijsko tržište – platne institucije

RAZGOVARAMO

Klemen Vidič, konsultant za IFRS 17, CRMT

TRENDOVI

Rizik požara: pojedinačni i katastrofalni rizik
Blockchain tehnologija u osiguranju

DOGAĐANJA

XXI međunarodni naučni naučni skup – Valjevo 2018

REGION

BIH- Održavanje likvidnosti i solventnosti
Makedonija – Izmenom i dopunama Zakona o superviziji osiguranja

MENADŽMENT

Koučing – Da ili ne?

PRAKSA

Osiguranje stečajnih upravnika

LIFESTYLE

Uređenje poslovnog prostora

PUTOPIS

Vinci – među borovom šumom na obali Dunava

Natrag