Arhiva časopisa – broj 10, oktobar 2017. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora Generali osiguranja

Osiguravači mogu da pomognu razvoj ekonomije

Tržište osiguranja u Srbiji poprima karakteristike tržišta osiguranja u zemljama Evropske unije. Treba, međutim, nastaviti sa uskla­đivanjem našeg zakonodavstva o osigura­nju sa evropskim. Osigura­vači imaju puno iskustva i mogu mnogo da pomognu državi u pro­meni zakonske regulative, koja će potpo­moći ukupan ekonomski razvoj zemlje

TEMA BROJA

Finansijski derivati – opcije na akcije

Opcije na akcije

Svi finansijski derivati, uključujući i opcije na akcije, intenzivno i obimno se koriste na svetskim razvijenim finansijskim tržištima. Postoje specifični razlozi osiguravača za korišćenje derivata. Na primer, derivati se mogu koristiti za hedžovanje troškova kapitala kompanije, ili za upravljanje deviznim rizicima kojima firma može biti izložena iz stranih HoV, obaveza ili imovine kompanije

AKTUELNO

Budućnost državnih hartija od vrednosti
Utiču li novi trendovi gradnje na osiguranje
Nove poreske evidencije
Digitalna transformacija – osigurajte budućnost
Digitalizacija u životnom osiguranju

KOLUMNA

Marko Ćulić, Udruženje finansijskih analitičara Srbije

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

Reč stručnjaka

Nenad Gujaničić, Wise broker

Ukratko

Pregled

Intervju

Boris Stević, predsednik Upravnog odbora Asocijacije lizing kuća Srbije

U fokusu

Elektronsko i mobilno bankarstvo

Aktuelno

Kretanje na globalnim finansijskim tržištima i njihov uticaj na Srbiju

TRENDOVI

Big data analitika: Osiguravajuća (r)evolucija
Automatizacija obrade šteta u osiguranju
Svet se transformiše tokom života generacije Z
InsurTech kompanije

REGION

Makedonija – Osiguranje imovine

EVROPSKA TRŽIŠTA

Izveštaj Insurance Europe-a

MARKETING

Da li ste spremni za emoji-e?

DOGAĐANJA

Međunarodni naučni skup

PRAKSA

Modeli upravljanja rizikom u osiguranju
Poruke sa XVIII savetovanja Udruženja za pravo osiguranja

LIFESTYLE

Automobili za poslovne ljude

PRIKAZ KNJIGE

Natrag