Arhiva časopisa – broj 10, oktobar 2015. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Zorana Pejčić, generalna direktorka Dunava Re

Tradicija i iskustvo pred novim izazovima

Dunav Re je reosiguravač sa tradicijom dugom preko trideset godina koji aktivno učestvuje na međunarodnom tržištu reosiguranja. Učešće beleži na tržištu Azije, Rusije, Evrope i bivše Jugoslavije. Trend na međunarodnom tržištu je učešće reosiguravača na programima afričkih osiguravajućih društava, gde će i Dunav Re pokušati da pronađe svoje mesto. Dunav Re radi na takozvanom aktivnom reosiguranju, koje predstavlja učešće na raznim međunarodnim programima u kojima pokušava da zadrži ili poveća svo

TEMA BROJA

U susret nedelji štednje

Isplativije kupiti osiguranje života, nego štedeti u banci

Jedna od alternativa klasičnoj štednji koju prate sve niže kamate, jeste štednja kroz investiranje u osiguranje. Šanse da osiguranje još više dobije na značaju, te da se deo bankarskih depozita prebaci na životno osiguranje su dobre, ali se to neće desiti preko noći. Potreban je veći napor osiguravača.

AKTUELNO

Osiguranje robe u transportu od političkog rizika
Osiguranje u građevinarstvu

REGULATIVA

Gabriel Bernardino, predsednik EIOPA-e

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović – Tehničke rezerve u novoj regulative

KOMENTAR

Dobar glas daleko se čuje, loš još dalje
Nebojša Žarković – Osiguravači kao zajmodavci

PRAKSA

Prevare u osiguranju

TRENDOVI

Budućnost u digitalnom svetu
Poslovna etika u finansijskom sektoru

REGION

Makedonija – Analiza tržišta u prvoj polovini 2015
Slovenija – Maja Krumberger, direktorka Slovenačkog udruženja osiguravača
Crna Gora – Biljana Pantović, direktorka Agencije za nadzor osiguranja

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Kameleoni modernog doba

SVETSKA TRŽIŠTA

Rezultati Lloyd’sova istraživanja o otpornosti gradova na rizike – City Risk Index
Allianz predstavio šesto izdanje Izveštaja o globalnom bogatstvu

REOSIGURANJE

Dani reosiguranja u Monte Karlu
Swiss Re – Zajedno protiv podosiguranosti

PRODAJA

Egoizam u prodaji

MENADŽMENT

Neposredni rukovodilac i razvoj zaposlenih

TEHNOLOGIJA

Prodajni agent u digitalnom svetu

Natrag