Arhiva časopisa – broj 10, oktobar 2014. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Miodrag Kvrgić, izvršni direktor Merkur osiguranja

Ambijent nepovoljan, ali premija će rasti

Očigledno je da i u ovim teškim vremenima postoje osnove za realni rast premije životnog osiguranja, a možemo samo da zamislimo koliki bi taj rast bio da nam makroekonomske okolnosti idu na ruku. Očekujem da će društva za osiguranje pokazati bolje rezultate ove nego 2013. godine, kada je od 28 osiguravajućih društava polovina iskazala negativan rezultat. U najmanju ruku, to će se desiti sa Merkur osiguranjem

TEMA BROJA

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Ukupna ugovorena premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvarena u prvoj polovini 2014. iznosila je 833 miliona dinara, što predstavlja rast od 20,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Zbog niskog životnog standarda građana, kao i relativno niske participacije pri lekarskim pregledima, osiguravači šansu za povećanje prodaje ovakvih polisa ipak treba da traže na strani kompanija, a ne na strani pojedinaca

DOGAĐANJA

Održana prva regionalna konferencija o nadzoru osiguranja

AKTUELNO

Ekonomske reforme i osiguravači
Evropa Re počela sa radom
Uticaj smanjenja penzija na dobrovoljno penzijsko osiguranje

KRUPNIM SLOVIMA

Aktuarska profesija

KOMENTAR

Nacrt zakona o osiguranju

TRENDOVI

Upravljanje rizicima
IT stručnjaci i osiguranje
Zašto je važna segmentacija potrošača

RAZGOVARAMO

Dirk Šmit Galas, Simon-Kucher & Partners
Tatjana Rakonjac-Antić

REGION

Analiza tržišta u prvih šest meseci

PRODAJA

Mentalni trening u prodaji

POSLOVNE VEŠTINE

Poslednja tri meseca godine

POSLOVNA KULTURA

Rešavanje sukoba

PRAKSA

Upravljanje rizikom prekida rada
Struktuiranje reosiguranja
Posrednici i zastupnici – zakonodavni okvir u regionu

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Massimo Savić, pevač

Natrag