Arhiva časopisa – broj 1, februar 2020. – SR ME MK

Datum objave: 21.02.2020.

VESTI

INTERVJU

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

Potrebna su nam sistemska rešenja za brži razvoj

Dalji rast srpske ekonomije i dodatni koraci na putu ka EU, dodatno će pokrenuti tržište osiguranja. Sa druge strane, razvijena industrija osiguranja obezbeđuje dodatnu likvidnost na finansijskom tržištu, a slobodan kapital stavlja u funkciju privrednog razvoja. O značajnijem rastu sektora i povratnom pozitivnom dejstvu na ekonomiju moći ćemo da pričamo tek kada država sistemskim rešenjima podstakne brži razvoj i kada na viši nivo podignemo svest i kulturu osiguravanja

TEMA BROJA

Efekti primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma na riziko osiguranje

Nakon nepune dve godine od početka primene novog Zakona, osiguravači ocenjuju da su njime nametnute obaveze preterane i nepotrebne kada je reč o biometrijskim rizicima, da donose preveliki utrošak resursa, ali i reputacioni rizik, te traže izuzeće iz zakonskog rešenja

AKTUELNO

Nacionalna strategija za mala plaćanja

Ima li potrebe da se premija naplaćuje uz račune JKP

DOGAĐANJA

Izveštaj sa konferencije DIA u Minhenu

Digital Insurance Agenda povezuje osiguravače i inovativne tehnološke kompanije iz svih krajeva sveta u vidu konferencije na kojoj se može videti dosta konkretnih rešenja iz oblasti insurtecha. Trend koji bih izdvojio sa konferencije iz Minhena se odnosi na sve veći fokus na personalizovano računanje cena osiguranja, koje u obzir uzima realne parametre za svakog konkretnog osiguranika

KORPORATIVNI KUTAK

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

KRUPNIM SLOVIMA

Internet inteligentnih uređaja u osiguranju

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

Reč stručnjaka

UKRATKO

INTERVJU – Ivan Bjelajac, predsednik Srpske Blockchain inicijative

U FOKUSU – Pozitivne tendencije na kreditnom tržištu i u 2020.

TRENDOVI

Reputacioni rizik među najvećima

Najveći rizici u 2020. globalno

Problemi poljoprivrede i hrane

Coin & Fund – onlajn edukativno poslovna simulacija

MENADŽMENT

Liderstvo

KOLUMNA

Nemojte se plašiti izazova

PRAKSA

Naknada štete prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

REGION

Crna Gora – Predlog izmena I dopuna Zakona o osiguranju

Severna Makedonija – Osiguranje potraživanja

PRIKAZ KNJIGE

Proučavanje generacije Z

PUTOPIS

Divčibare

 

Natrag