Arhiva časopisa – broj 1, februar 2018. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije

Osiguravači moraju da grade lojalnost klijenata

Naš cilj u prethodnih nekoliko godina bio je promena modela ponašanja i poslovanja društava za osiguranje. Želeli smo da utičemo na njih tako da se preorijentišu na klijente, posmatraju ih kao svoj najvažniji resurs i rade na njihovoj satisfakciji i lojalnosti. To je najbolji put da se preduprede problemi u ostvarivanju osnovnog cilja osiguranja, što je svakako nadoknada šteta, odnosno isplata osiguranih suma

TEMA BROJA

Osiguranje državne imovine

Bez pravila o čuvanju našeg imetka

Štete na imovini državnih institucija često se dešavaju, ali je teško utvrditi ko je nadležan da tu imovinu osigura. Primer požara u školama otvorio je pitanje zašto neke škole nemaju osiguranje. Ni osiguranje druge državne imovine nije strateški regulisano

AKTUELNO

Ugovor o osiguranju

KOMENTAR

Roman ili istinita priča

KOLUMNA

Osiguranje života

KRUPNIM SLOVIMA

Blockchain u osiguranju

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

REČ STRUČNJAKA

Branko Greganović

UKRATKO

Pregled

INTERVJU

Miloš Bajčetić, CFA predsednik Udruženja investicionih profesionalaca (SAIP)

U FOKUSU

Digitalizacija u finansijskom sektoru

AKTUELNO

Bankarski sektor u centralnoj i istočnoj Evropi u 2018

TRENDOVI

Svekanalni koncept u životnom osiguranju
Šta potrošači zaista žele

REGION

Crna Gora – Osiguranje imovine
Makedonija – Kompanije trpe milionske štete

MARKETING

Davor Debrecin

RAZGOVARAMO

Beati Bronikovska, Gen Re

PRODAJA

NLP i kontrola okvira
Korisno iskustvo zastupnika osiguranja

MENADŽMENT

Sedi gazda, kec

PRAKSA

Osiguranje profesionalne odgovornosti
Uloga analitike u otkrivanju prevara u osiguranju
Tržište obaveznog autoosiguranja

LIFESTYLE

Tamo gde se jede kavijar

POSLOVANJE

Osiguranje u slučaju krađe ličnih podataka

PRIKAZ KNJIGE

Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede

ZANIMLJIVA OSIGURANJA I POJMOVI

Natrag