Arhiva časopisa – broj 1, februar 2017. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Ana Firtel, izvršna direktorka FIC-a

U osiguranju se najmanje napredovalo

U prethodnih 15 godina u Srbiji je u svim segmentima uslova poslovanja došlo do poboljšanja, ali još uvek nije nadoknađen jaz nastao 90-ih godina. Tokom ovog perioda u svetu je došlo do tektonskih promena izazvanih globalnom finansijskom krizom i Srbija mora značajno da podigne svoju konkurentnost kako bi se izborila za svoje parče investicionog kolača

TEMA BROJA

Tržište softvera za osiguravače

Ulaganja još uvek nedovoljna

Prognozirano je da će globalno tržište softvera za osiguranje, već sada vredno više od 10 milijardi dolara, godišnje rasti po stopi od 4,59 procenata u periodu od 2016. do 2020. Ukupna ulaganja u IT segment u industriji osiguranja u Srbiji iznosila su prošle godine 7,3 miliona evra

AKTUELNO

Planovi ulaganja na srpskom tržištu
Investicioni trendovi

KRUPNIM SLOVIMA

Šta nas čeka u 2017.

AKTUELNO

Lizing kompanije na tržištu osiguranja

KOMENTAR

Mere sprečavanja šteta u životnom osiguranju

EIOPA

Izveštaj o finansijskoj stabilnosti

RAZGOVARAMO

Josip Mađarić, advokat, advokatska kancelarija Mađarić&Lui

TRENDOVI

Osiguranje kao osnov obezbeđenja kontinuiteta poslovanja
Sajber strategija osiguravajućih društava
On-line prodaja osiguranja u Evropi

SVETSKA TRŽIŠTA

Šta planiraju veliki osiguravači u 2017

IZ UGLA ZASTUPNIKA

PRODAJA

Kupac je ogledalo prodavca
Uspeh u prodaji i dugoročan odnos sa kupcem

MARKETING

Iskoristite snagu društvenih mreža za poslovanje

MENADŽMENT

Upravljanje vremenom i energijom
Kad dijalog završi na monologu

SUDSKA PRAKSA I POJMOVI

PRIKAZ KNJIGE

Osiguravajuća društva u ulozi institucionalnih investitora

Natrag