Arhiva časopisa – broj 1, februar 2016. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Vilma Učeta Duzlevska, generalna direktorka Kroacija osiguranja – Život AD Skopje

Klijenti jesu i ostaće naš imperativ

Ubeđena sam da naša kompanija ima potencijal da bude regionalni osiguravajući lider. Što se tiče tržišta Makedonije, životno osiguranje beleži dvocifreni rast od 2007. godine, što je jasan indikator da makedonski građani sve više prepoznaju korisnost polisa životnog osiguranja

TEMA BROJA

Standardi u osiguranju

Prečica do većeg poverenja klijenata

Uvođenje standarda u osiguranju donosi konkurentsku prednost i viši nivo poverenja klijenata, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Dok su lideri među osiguravačima u Srbiji već došli do momenta resertifikacije, još uvek ima i onih kompanija koje nisu uvele nijedan sertifikat

KRUPNIM SLOVIMA

Elektronsko poslovanje u osiguranju

KOMENTAR

Nebojša Žarković – Obuka posrednika i zastupnika po novim propisima

AKTUELNO

Kako pad prinosa na obveznice utiče na ulaganja osiguravača?
Osiguranje u novom Zakonu o stanovanju
Ekonomske prognoze za 2016

KOLUMNA

Osiguranje na dar

TRENDOVI

Tehnologija menja tržište osiguranja motornih vozila
Osiguranje života
Budućnost tržišta osiguranja

REOSIGURANJE

Postizanje optimuma u poslovima reosiguranja?

ANALIZA

Osiguranje u medijima u 2015

ISTRAŽIVANJE

Deloitte – Talenti u osiguranju

SOLVENTNOST II

Prelazne mere – pokušaj kapitalne relaksacije

SVETSKA TRŽIŠTA

Allianzov barometar rizika za 2016. godinu
Prirodne katastrofe u 2015

IZ UGLA ZASTUPNIKA

PRODAJA

Digitalizacija
Postizanje cilja

MENADŽMENT

O ljudima i parama

MARKETING

Krizni PR

SUDSKA PRAKSA I POJMOVI

Natrag