Arhiva časopisa – broj 1, februar 2014. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Đorđe Vojnović, generalni direktor Triglav osiguranja Makedonija

Nadam se bržem rastu tržišta

Na makedonskom tržištu konkurencija je veoma razvijena zbog prisutnosti velikog broja osiguravajućih kompanija. Realno je očekivati da se pozitivan trend nastavi i u 2014. godini, ali mnogo toga treba da se uradi da bi se promenila svest građana i da bi prepoznali značaj osiguranja

TEMA BROJA

Poslovanje osiguravača tokom krize – Srbija, Crna Gora, Makedonija

Promene pod lupom

Učešće životnih osiguranja u ukupnoj premiji na tržištima Srbije, Crne Gore i Makedonije polako raste. Promene među prvih pet osiguravača po visini premije su na sva tri tržišta veoma male u posmatranom periodu. Najveći deo kolača odlazi u ruke svega nekoliko osiguravajućih kompanija

AKTUELNO

Osiguranje u okovima privrede
Državna penzija
Izmene Zakona o osiguranju i najave novog zakona
Sneg, zima i osiguranje

KOMENTAR

Nebojša Žarković, Zakonske izmene reosiguranja

KRUPINIM SLOVIMA

Branko Pavlović, Benčmarking u osiguranju

RAZGOVARAMO

Ivan Jauković, član Izvršnog odbora i direktor Sektora za upravljanje proizvodima i prodaju u kompaniji Intesa Leasing
Maja Pavličić, generalna direktorka Grawe osiguranja Crna Gora

TRENDOVI

Mobilne aplikacije u osiguranju
Novi izazovi za osiguravajuće kompanije
Osiguranje jednog rizika

KOLUMNA

Tristan Šker, Odgovornost proizvođača za sopstvene proizvode

REGION

Crna Gora – Porez na premije
Hrvatska – Tržište osiguranja od 2009 do 2013

SVETSKA TRŽIŠTA

Tržiše osiguranja i reosiguranja u Africi

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Uspešan vođa stvoriće uspešan tim

PRODAJA

Prodaja kao izazov za celo preduzeće

PRAKSA

Implementacija strateških planova i konkurentnosti osiguravajućih preduzeća
Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi
Sudska praksa

MENADŽMENT

Neverbalna komunikacija

TEHNOLOGIJE

Inovacije i osiguranje

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Marina Milovanović, kreatorka

Natrag