Arhiva časopisa – broj 1-2, februar 2023. – BIH

Datum objave: 16.03.2023.

VESTI

Zemlja i region

Svet

INTERVJU

Ivan Luburić, direktor Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH

Ostvareni rezultati tržišta osiguranja zalog za budući razvoj

Promatrajući s ove točke gledišta na sektorske izazove koji su se pojavili u prethodne tri godine možemo zaključiti da je tržište osiguranja ostalo stabilno
i pravovremeno odgovorilo na izazove koji su se pojavljivali. Sam investicijski potencijal osigurateljnog sektora u FBiH je preko 1,4 mlrd KM računajući sredstva kapitala i tehničkih i matematičkih pričuva

TEMA BROJA

Hibridni rad

EKONOMIJA

Šta je glavni „šum“ na vezi između privrede, inovacija i nauke?

KOMENTAR

Profesionalizam u aktuarstvu

AKTUELNO

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za korporacije

TRENDOVI

Primena ESG u osiguranju i reosiguranju

Osiguranje života i „nova realnost“

ISTRAŽIVANJE

Izvršni direktori o održivom razvoju

TRŽIŠTE

Najplaćenija zanimanja u osiguranju

KOLUMNA

Ekosistemi u osiguranju

TRENDOVI

Istraživanje Vise „Nove digitalne navike“

U FOKUSU

Veliki iskorak za veštačku inteligenciju

REGION

Trendovi u bankarskom sektoru

TRENDOVI

Promene kod oblika korišćena vozila

RAZGOVARAMO

Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista

PRAKSA

Smernice za prodaju problematičnih kredita

Nisu obavezne, ali su korisne

Evropska komisija je nedavno objavila nove smernice za prodavce i kupce problematičnih potraživanja na sekundarnim tržištima – Smernice o postupku najpovoljnijeg izvršenja za prodaju problematičnih kredita na sekundarnim tržištima (u daljem tekstu: Smernice). Smernicama je utvrđen jasan i struktuiran postupak prodaje problematičnih kredita na sekundarnim tržištima sa ciljem da se ubrza razvoj i standardizacija procesa na sekundarnom tržištu

KOMENTAR

Biciklisti u Nacrtu ZOBS-a i osiguranje

LJUDSKI RESURSKI

Uloga psihoterapeutskih tehnika u razvoju pojedinaca i timova

Da biznis ne trpi posledice

PRODAJA

Male tajne velikih majstora

MARKETING

Kakve informacije žele kupci novog doba?

PUTOPIS

Obedska bara

SAJBER

Goruće pretnje u 2023. godini

Natrag