;

Boljitak i stabilan rast ključna očekivanja

Datum objave: 01.01.1970. Broj 12 | Godina 2016

Osiguravajuće kuće u Srbiji će godinu iza nas pamtiti svakako po početku primene novog Zakona o osiguranju, koji je približio Srbiju regulativi Evropske unije. Zakon je doprineo i većoj transparentnosti rada osiguravača, boljoj zaštiti i većem poverenju osiguranika. Sprovođenje zakona nije bio lak izazov za osiguravače, a prema tvrdnji supervizora, uspeli su da mu odgovore i budu korak bliže poverenju potrošača.

Ohrabrujuće je što premija nastavlja da raste, iako to još uvek nisu stope koje signaliziraju oporavak tržišta. U prvih devet meseci rast ukupne premije je iznosio 10 % i prema svemu sudeći premija će ove godine premašiti 700 miliona evra. I dalje dvostruko manje od Hrvatske, koja ujedno ima i upola manje stanovništva te trostruko manje od Slovenije, koja broji svega dva miliona građana. I ne samo što smo lošiji od suseda, već da nije bilo povećanja rasta premije autoosiguranja, teško da bi neživotno osiguranje ostvarilo rast. Sa druge strane, osiguranje života i zdravstveno osiguranje nastavljaju uzlaznom putanjom.

I u Standard&Poors predviđaju da će tržište i dalje rasti umereno, uglavnom jednocifrenim rastom u narednih nekoliko godina. Osim toga, tržište osiguranja i dalje karakteriše niska profitabilnost, ali i jaka konkurencija, koja je posebno izražena u 2016. godini. Jedan od događaja koji je obeležio 2016. jeste izlazak sa tržišta najvećeg svetskog osiguravača, francuske AXA, a u narednom periodu treba očekivati i dalju konsolidaciju tržišta.
No, presudnu ulogu u daljem i značajnijem rastu premije mogla bi da odigra najavljena edukativna kampanja Udruženja osiguravača sa ciljem da se osiguranje približi građanima. I sami osiguravači smatraju da je za narednu godinu od velike važnosti podizanje svesti potrošača o značaju osiguranja. Uz najavljeni rast životnog standarda, plata i penzija osiguravači bi mogli da očekuju da se deo tog boljitka prenese i na veće interesovanje građana za osiguranje. Od velikog značaja je i to što je Narodna banka Srbije počela da primenjuje određene delove Solventnosti II, pa se osiguravači takođe pripremaju za novu regulativu. Time će biti podignut i kvalitet poslovanja osiguravača. U planu je fazna implementacija Solventnosti II, što će omogućiti još viši nivo stabilnosti sektora osiguranja i zaštite korisnika usluga do pristupanja Srbije EU.

Veliko očekivanje za narednu godinu je svakako donošenje novog Zakona o osiguranju u saobraćaju, koji će imati velike efekte na osiguranje od autoodgovornosti. Postojeći zakon ima brojne manjkavosti, pa se osiguravači nadaju novom zakonu kako bi rešili nagomilane probleme.

U anketi čelnih ljudi osiguravajućih kompanija u Srbiji za Svet osiguranja, donošenje tog zakona osiguravači su uvrstili među najveće izazove za 2017. godinu i ocenili da je to problem koji bi što pre trebalo rešiti. Iako mnogo očekuju, osiguravajuće kuće izrazile su ipak i određenu dozu sumnje u spremnost države da se uhvati u koštac sa problemima u toj oblasti. Zbog najavljene još veće stope privrednog rasta u 2017. godini u odnosu na 2016. i najavljenih investicija, osiguravači očekuju i stabilan rast sektora osiguranja. Kao važno ističu značaj intenziviranja komunikacije sa državom i ocenjuju da sektor osiguranja može biti motor rasta srpske privrede. n

Natrag