;

Blagi pad životnih polisa

Datum objave: 01.01.1970. Broj 5 | Godina 2018

Ukupna premija povećana je na kraju prošle godine u odnosu na prethodnu godinu 4,4 odsto i iznosila je 93 milijarde dinara, dok je 2016. godine ostvareno 89 milijardi dinara premije, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Od toga neživotna osiguranja čine 70 milijardi dinara, dok osiguranje života iznosi 22,7 milijarde dinara na kraju 2017. godine. Pretprošle godine životna osiguranja iznosila su oko 23 milijarde dinara, dakle primetan je blagi pad udela životnih osiguranja. I u trećem tromesečju prošle godine zabeležen je pad u odnosu na isti period pretprošle godine, što je posledica nešto usporenijeg rasta tih osiguranja od rasta neživotnih, navode u Izveštaju NBS-a.

Glavni razlozi pada premije osiguranja života su pad kamatnih stopa i smanjena atraktivnost tih proizvoda, kao i sve manja prodaja jednokratnih polisa osiguranja zahvaljujući kojima je ovo tržište u prethodnim godinama beležilo značajne stope rasta. S jedne strane, osiguravačima ovaj vid polisa nije više isplativ niti mogu da ponude atraktivne kamate, a s druge, banke kao kanal kroz koji su se polise najviše prodavale, nisu više toliko zainteresovane za prodaju istih jer im je trenutno u fokusu povećanje sopstvenih depozita.

Kada je reč o osiguravačima većina je, mada ne svi, zabeležila rast premije i tržišnog učešća.

Analiza prema vrstama osiguranja pokazuje da se u strukturi portfelja ništa bitnije nije promenilo u odnosu na isti period 2016. godine.

Tako najveći deo u ukupnoj premiji čini osiguranje od autoodgovornosti (oko 30 odsto), sledeća su životna osiguranja oko 20 odsto, pa imovinska i kasko osiguranje.

Kad se posmatra po vrstama osiguranja primetno je da je prilično uvećana premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, dok pad beleži osiguranje od posledica nezgode (detaljnije u Tabeli 1). Premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uvećana je sa 2,2 milijarde dinara koliko je iznosila u 2016. godini na 2,8 milijardi dinara lane.

Od aktuelnosti u poslednjih godinu dana u ovoj oblasti svakako je posebno važan nastavak koncentracije tržišta i smanjenje broja osiguravača koje se nastavlja. Prošle godine je Sava Neživotno osiguranje preuzelo Energoprojekt Garant. Prognoze su da će se sličan trend nastaviti i u budućem periodu. Isto tako, uveliko se spekuliše da se francuska banka Societe Generale povlači sa tržišta u centralnoj i istočnoj Evropi. Kako su mediji preneli prodaja banke bi značila i povlačenje sa tržišta Srbije. Međutim, nije jasno šta bi se u tom slučaju desilo sa Societe Generale osiguranjem koje je usko povezano sa poslovanjem banke i pitanje je da li će budući vlasnici želeti da ga zadrže. Inače, Societe Generale osiguranje je ostvarilo veliki rast premije u poslednjih dve godine, upravo zahvaljujući pomenutim jednokratnim polisama osiguranja. Samo u prethodnoj godini taj rast je bio 12 odsto i dostigli su premiju od blizu 1,7 milijardi dinara, ujedno povećavajući i tržišno učešće. Budući da nije u značajnoj meri razvilo druge kanale prodaje osim banko kanala, nameće se pitanje da li je ono interesantno potencijalnim kupcima. Stručnjaci kažu da je verovatniji scenario da, u slučaju da ono bude ponuđeno na prodaju nezavisno od banke, neko preuzme samo portfelj, a ne i celu kompaniju.

Interesovanje stranih ulagača za srpsko tržište osiguranja nije naročito veliko, dok se na Srpskim danima osiguranja stidljivo mogla čuti najava mogućnosti osnivanja novog domaćeg osiguravajućeg društva. Poznavaoci kažu da je sprsko tržište sve manje zanimljivo gigantima iz ove oblasti, a da je najinteresantnije kompanijama čiji je fokus upravo ovaj region i koje već dugo u njemu posluju.

Samo smanjivanje broja učesnika na tržištu utiče i na tržište radne snage u ovoj oblasti budući da osiguravači ne mogu da apsorbuju toliki broj radnika iz postojećih osiguravajućih kuća. Na tržištu Srbije poslovalo je 21 osiguravajuća kompanija na kraju trećeg tromesečja prošle godine, što je za dva osiguravača manje nego u istom periodu prethodne godine, pri čemu je blago smanjen broj zaposlenih na 10.814, objavio je NBS.

Olivera Bojić

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2019
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.