UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba

Datum objave: 07.03.2019.

Knjiga UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba dr. Drage Pavića, najpotpunije je i temeljno djelo struke osiguranja.

Obradom su obuhvaćeni Zakon o obveznim odnosima (2005.), Pomorski zakonik (2004.), Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (2008.), Zakon o osiguranju (2008.), Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (2005.).

Materija ugovornog prava osiguranja obrađena je prema najnovijem pravnom stanju u razvoju nacionalne i europske legislative, judikature i doktrine (EU Council insurance directives, ZOS – 2008., njemački VVG – 2007., Uredbe Vijeća EU RIM I. – 2008. i RIM II. – 2007. i dr.).

U knjizi se sustavno i cjelovito analiziraju i znanstveno – stručno objašnjavaju zakonske odredbe koje uređuju odnose iz ugovora o osiguranju. Zakonska se rješenja našeg prava uspoređuju s rješenjima drugih pravnih sustava. Naglašeno se vodi računa o praktičnoj primjeni zakonskih odredaba. Obradom su obuhvaćene sve vrste osiguranja: imovinska, pomorska i životna.

U knjizi su s teoretskog i praktičnog motrišta obrađeni svi specifični pravni instituti prava osiguranja uz citiranje relevantne sudske prakse. U opširnom uvodnom dijelu knjige temeljito su pravno – teoretski obrađeni pravni izvori ugovornog prava osiguranja, povijest njihova nastajanja, pojam i pravna obilježja ugovora o osiguranju te njegova pravna narav.

Knjiga predstavlja iscrpan i pouzdan vodič za sve one koji su praktično ili stručno teoretski zainteresirani za područje osiguranja. Posebice osiguratelje i reosiguratelje,  zastupnike osiguranja i posrednike, pravosudne institucije, visokoškolske ustanove, studente prava, odvjetnike, bilježnike, trgovačka društva i dr.

 

“Osobita je vrijednost ove knjige što se u njoj prvi put u nas sustavno i cjelovito analiziraju i znanstveno-stručno objašnjavaju zakonske odredbe o ugovoru o osiguranju iz svih vrsta osiguranja. Po tome je ova knjiga jedinstvena. To je enciklopedijski priručnik, kombinacija teorije i prakse ugovornog prava osiguranja. Knjiga za svakoga koga interesira osiguranje ili se susreće s nekim problemima iz osiguranja.”
prof. dr. sc. Marijan Ćurković

“Knjiga prof. dr. Drage Pavića “Ugovorno pravo osiguranja – komentar zakonskih odredaba” pruža čitatelju cjelovitu informaciju o zakonodavstvu Republike Hrvatske, sudskoj praksi i stajalištima pravne teorije, ali i važna saznanja o tome kako su ti instituti uređeni u pravnim sustavima drugih zemalja. Takav pristup čini ovu knjigu nezaobilaznim štivom za svakoga tko želi cjelovito upoznati tu važnu pravnu materiju“.
Ivica Crnić, dipl. iur. 

* * *
tvrdi uvez
broj stranica: 700 str.
visina knjige: 23,5 cm
cijena: 715 kn

Narudžbenica

Natrag