Risk management i osiguranje

Datum objave: 07.03.2019.

Knjiga Drage Klobučara Risk management i osiguranje omogućava čitatelju da na brz, jednostavan i siguran način upozna osnove osiguranja, ali i specifičnosti izloženosti riziku, odnosno metode prepoznavanja opasnosti i prijenosa rizika na (re)osiguranje.

Knjigu će zasigurno svatko tko se bavi prevencijom i sanacijom rizika imati na svom stolu i često za njom posegnuti u trenutku kad mu zatreba praktičan odgovor na konkretan problem iz područja osiguranja imovinskih rizika.

Autor u knjizi naglašava opća pravna načela, zajednička djelatnosti osiguranja, stoga će ova knjiga će biti jednako korisna na svim tržištima osiguranja regije.

doc. dr. sc. Marijan Ćurković

Sa zadovoljstvom preporučujem ovu knjigu jer će ona predstavljati dragulj svima koji ulaze u svijet osiguranja, bilo da ga promatraju s teorijskog ili praktičnog aspekta.
Autor je na vrlo pragmatičan način oslikao bit, značaj i funkciju tržišta osiguranja, odnosno reosiguranja.
Poglavlja: rizik i njegove determinante i funkcije u osiguranju; permanentno protezanje menadžmenta koji regulira načela rizika; njegova analiza kroz ugovor o osiguranju; komercijalna komponenta u imovinskim rizicima, bilo da se radi o komercijalnom osiguranju, odgovornosti ili ostalim vrstama imovinskih rizika sve do nadoknade štete… čine bit i simbiozu ove knjige.

Reosiguranje kao determinanta i, uvjetno rečeno, viši stupanj osiguranja obrađen je na najbolji mogući način bez obzira na svu kompliciranost i bit. Poslovne operacije osiguratelja su isto tako vrlo dobro obrađene.

Tema knjige „Risk management i osiguranje“ je analitički i stručno obrađena, odnosno na vrlo jednostavan i jasan način prikazana. Težnja autora je bila da na najjednostavniji mogući način prikaže bit i značaj risk managementa kroz sve oblike, odnosno vrste osiguranja i reosiguranja.

prof. dr. Boris Marović

* * *
tvrdi uvez
broj stranica: 625 str.
visina knjige: 25 cm
cijena: 385 kn (60 eura)

Narudžbenica

Natrag