Ante Žigman u Izvršnom odboru Međunarodnog udruženja regulatora osiguranja (IAIS)

Datum objave: 14.11.2022.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) Ante Žigman po treći je put izabran za člana Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (IAIS - International Association of Insurance Supervisors) kao predstavnik regije srednje i istočne Europe i Zakavkazja (CEET). Prvi je put na tu poziciju izabran 2018. te reizabran 2020. Ovo je njegov treći, uzastopni mandat na toj međunarodnoj funkciji.

Članovi CEET regije su tijekom listopada ponovno izabrali Žigmana kao svog predstavnika u Izvršnom odboru IAIS-a na mandat od dvije godine, a njegov reizbor potvrđen je na Glavnoj skupštini IAIS-a održanoj u Čileu. Misija IAIS-a je promicanje djelotvornog i globalno dosljednog nadzora industrije osiguranja kako bi se razvila i održala fer, sigurna i stabilna tržišta osiguranja za dobrobit i zaštitu osiguranika i kao doprinos globalnoj financijskoj stabilnosti, a uloga A. Žigmana bit će predstavljanje CEET regije u Izvršnom odboru IAIS-a i koordinacija rada tih članica zbog daljnjeg razvoja tržišta osiguranja u regiji u okviru politika koje promiče IAIS.

„Ponovni izbor u Izvršni odbor IAIS-a kao i povjerenje koje je Hanfa dobila kao domaćin Globalnog seminara IAIS-a koji je u lipnju održan u Dubrovniku smatram potvrdom našeg dosadašnjeg rada, velikim priznanjem za Hanfu, ali i za Hrvatsku. I dalje ću se kao predstavnik CEET regije zalagati za princip razmjernosti, posebice kod nadzorne prakse i standarda koji se zahtijevaju od sudionika tržišta osiguranja te za daljnja poboljšanja standarda koji se odnose na zaštitu potrošača, imajući u vidu financijsku uključenost i pismenost kao prioritete u tom području.“ – istaknuo je tim povodom A. Žigman te dodao: „Uz utjecaj pandemije i makroekonomska kretanja rastući izazovi s kojima se svi regulatori danas susreću su nove tehnologije, kibernetički rizici i utjecaj klimatskih promjena, zbog čega je suradnja s drugim regulatorima putem IAIS-a u stvaranju međunarodnih politika za navedena područja od velikog značaja.“

Zato je prema mišljenju Žigmana važno u skladu sa strateškim planovima IAIS-a za naredno razdoblje, definirati ciljeve i izazove koji su specifični i zajednički za CEET regiju te potaknuti članove na snažniji angažman i međusobnu suradnju u području osiguranja. „Time ćemo efikasnije rješavati izazove specifične za našu regiju te ujedno doprinositi razvoju tržišta. Zalagat ću se i za bolju suradnju i komunikaciju s EIOPA-om i drugim članovima IAIS-a, s obzirom na to da smatram kako međuregulatorna suradnja i korištenje međusektorskih znanja i iskustava može značajno unaprijediti buduće regionalne politike i nadzor sektora osiguranja.“ – zaključio je tim povodom A. Žigman.

IAIS je dobrovoljna članska organizacija nadzornika osiguranja i regulatora iz više od 200 jurisdikcija, s čime pokriva 97 posto svjetskih premija osiguranja. Osnovana je 1994. godine kako bi na svjetskoj razini utvrđivala standarde za razvoj nadzora sektora osiguranja. Što se tiče sudjelovanja Hanfe u aktivnostima IAIS-a, predsjednik Upravnog vijeća Ante Žigman je uz članstvo u Izvršnom odboru IAIS-a također i član Makrobonitetnog odbora i Selekcijskog odbora, a članica Upravnog Vijeća, Ilijana Jeleč članica je Odbora za reviziju i rizike. Hanfa sudjeluje i u radu Foruma za financijske inovacije te Radne grupe za makrobonitetni nadzor.

Hanfa kao regulator tržišta, uz ostale nebankarske financijske institucije, nadzire i tržište osiguranja koje u Republici Hrvatskoj podrazumijeva 15 društava za osiguranje, 4 podružnice društava za osiguranje iz država članica EU, više od 11 tisuća pravnih i fizičkih osoba u kategoriji posrednika u osiguranju te više od 2 tisuće notificiranih distributera iz država članica EU. Uz navedeno, Hanfa nadzire i rad Hrvatskog ureda za osiguranje.

Natrag