Ante Žigman izabran za člana Upravnog odbora EIOPA-e

Datum objave: 05.06.2023.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) Ante Žigman izabran je za člana Upravnog odbora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) s redovnim mandatom u trajanju od dvije i pol godine.

Upravnim odborom EIOPA-e predsjedava Petra Hielkema, a ostalih šest članova predstavnici su nacionalnih regulatora. Tako su uz Antu Žigmana trenutačni članovi i Else Bos iz Nizozemske, Alberto Corinti iz Italije, Frank Grund iz Njemačke, Åsa Larson iz Švedske te Patrick Montagner iz Francuske.

EIOPA je, uz ESMA-u i EBA-u, jedno od tri europska financijska nadzorna tijela te neovisno savjetodavno tijelo Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Nadzire provedbu europske regulative na nacionalnoj razini te savjetuje i nadgleda nacionalne regulatore u njihovoj superviziji društava.

Uz strateški fokus na ujednačenu zaštitu potrošača i očuvanje financijske stabilnosti na području cijele Europske unije, EIOPA će se prema svom strateškom planu posebno usredotočiti na provedbu zelene i digitalne transformacije i razvoj održivih financija, edukaciju i primjenu Uredbe o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA), implementaciju Direktive Solventnost II u sektoru osiguranja i reosiguranja, rano detektiranje svih vrsta rizika i njihovih utjecaja na financijska društva te na što kvalitetnije djelovanje nacionalnih regulatora i postavljanje viših standarda korporativnog upravljanja financijskih društava.

Analizirajući stanje na tržištu i razmatrajući pojave svih vrsta rizika, EIOPA u svom djelovanju sugerira Europskoj komisiji i donošenje novih EU politika te smjernica u pogledu promjene postojeće prakse društava za osiguranje i mirovinskih društava.

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.