Anketa predsednika i članova IO osiguravajućih društava

Datum objave: 26.12.2020. Broj 12 | Godina 2020

U otežanim uslovima poslovanja, sektor osiguranja ipak je ostvario rast premije u prvih devet meseci 2020. godine od oko dva odsto, navode menadžeri osiguravajućih kompanija. Ali, očekuje se da će se negativni efekti sigurno odraziti na profitabilnost na kraju godine, koju je obeležila pandemija. Usavršavanje onlajn usluga postalo je borba za goli opstanak

Sa krajem nepredvidive i nimalo lake godine, razgovarali smo sa menadžerima osiguravajućih kuća o nestabilnim uslovima poslovanja tokom pandemije i o tome kako je industrija osiguranja prilagodila poslovanje tokom krize 2020. godine. Osiguravajuće kompanije nisu potpuno izgubile godinu, kao što je slučaj sa turističkim, avio-kompanijama, ugostiteljima, kojima je zdravstvena kriza nanela katastrofalne gubitke i štete.

Na globalnom nivou, osiguravači svetskog glasa imaju ogromne finansijske gubitke zbog zdravstvene krize. Čuvena osiguravajuća londonska kuća „Lloyd’s”, prilikom objavljivanja rezultata u prvoj polovini 2020. godine, potvrdila je da očekuje da će isplatiti pet milijardi funti štete osiguranicima zbog korone. U ovako haotičnom okruženju, domaća industrija osiguranja, kako navode njeni predstavnici, pokazala je fleksibilnost i otpornost na krizu izazvanu koronavirusom.

Na kraju septembra 2020. godine, sektor osiguranja ostvario je ipak rast premije. Naime, premija osiguranja zabeležila je realan rast oko dva odsto, prema rečima menadžera osiguravajućih kompanija, koji u ovom novogodišnjem dvobroju “Sveta osiguranja”, tradicionalno ocenjuju poslovanje industrije osiguranja. Ali, prema njihovoj proceni očekuje se da će profit na kraju godine koju je obeležila pandemija biti manji nego 2019. godine.

Usled pandemije i od početka vanrednog stanja, kad je bio lockdown u Srbiji osiguravajuće kuće reorganizovale su poslovanje i zaposleni su se preorjentisali na rad od kuće. Ujedno, osiguravajuće kompanije fokusirale su se na digitalne kanale prodaje, što je i najveća promena u poslovanju od početka krize. Pored toga, zbog neizvesne situacije klijenti su se sve više interesovali za polise životnog i zdaravstvenog osiguranja koje pokrivaju i rizik od korone. Ipak, kako ističu predstavnici osiguravajućih kuća, sve je ostalo na povećanom interesovanju, ali nije značajno povećana i prodaja.

Od svih vrsta osiguranja, najveći pad imaju polise putnog zdravstvenog osiguranja pošto su građani manje putovali, dok kod ostalih vrsta osiguranja nije bilo znatnijih promena. U prvih devet meseci 2020. godine, prema preliminarnim podacima NBS-a, ostvaren je rast dobrovoljnog zdravstvenog, imovinskih i kasko osiguranja. Izmenjeni uslovi poslovanja uticali su na to da osiguravajuće kompanije unaprede svoje usluge i poslovanje što više okrenu savremenim tehnološkim rešenjima. U novim, otežanim okolnostima, nastala su i već se primenjuju mnoga rešenja koja na jednostavniji i brži način omogućavaju osiguravačima da rade. Iako se i prethodnih godina, digitalno poslovanje isticalo kao jedan od prioriteta u poslovanju finansijskih institucija, osiguravači napominju da je odjednom usavršavanje onlajn usluga postalo borba za goli opstanak.

I nakon završetka pandemije ostaće velike društvene i finansijske posledice, biće potrebno osmišljavanje novih mera za stabilizovanje i aktiviranje ekonomije. Uveliko već osiguravajuće institucije širom sveta, razmatraju nove načine za pokriće rizika pandemije u budućnosti.

Nestabilni uslovi poslovanja, prema proceni stručnjaka u domaćoj industriji osiguranja, nastaviće se i u 2021. godini i biće potrebno još rada na ponudi i olakšanom pristupu proizvodima.

Olivera Bojić

Natrag