Allianzovi rezultati u prvom tromjesečju ukazuju na dobar početak 2018. godine

Datum objave: 17.05.2018.

Allianz Grupa dobro je započela 2018. godinu, zabilježivši porast neto prihoda pripisivih dioničarima od 6,8 posto.

Sažetak menadžmenta: solidni prihodi i dobit, operativni rezultat umanjen ponajviše zbog valutnih kolebanja
Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 4,9 posto, zahvaljujući pozitivnim doprinosima svih poslovnih segmenata. Ukupni prihodi porasli su za 0,7 posto na 36,5 milijardi eura (u usporedbi s 36,2 milijarde eura ostvarene u prvom tromjesečju 2017. godine). Operativna dobit pala je za 6,0 posto ili 176 milijuna eura na 2,8 milijardi eura (u usporedbi s 2,9 milijardi eura ostvarenih godinu dana ranije). Glavni su uzroci pada negativan utjecaj valutne konverzije od 142 milijuna eura te prošlogodišnja naknada od 148 milijuna eura vezana za upravljanje korporativnim mirovinama. Operativni rezultati za prvo tromjesečje trenutno su na 25 posto od godišnjeg ciljanog raspona operativne dobiti Grupe, što ukazuje kako je Allianz na dobrome putu da ostvari planove.

Neto prihodi pripisivi dioničarima porasli su za 6,8 posto na 1,9 milijardi eura (u usporedbi s 1,8 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine), i to zahvaljujući boljem rezultatu neoperativnih ulaganja, padu troškova restrukturiranja i nižoj efektivnoj poreznoj stopi. Osnovna dobit po dionici (EPS) porasla je s prošlogodišnjih 4,00 eura na 4,46 eura. Anualizirani povrat na uloženi kapital (RoE) iznosio je 13,8 posto (u usporedbi s 11,8 posto za cijelu 2017. godinu). Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je solidnih 225 posto na kraju tromjesečja u usporedbi s 229 posto na kraju 2017. godine.

Dana 27. travnja 2018. godine Allianz Grupa uspješno je zaključila akviziciju preostalog manjinskog udjela u kreditnom osiguravatelju Euler Hermes te maknula njegove dionice s burze Euronext Paris. Taj je poduhvat označio važan iskorak u skladu sa strategijom Allianz Grupe za razmještanje kapitala po strateškim poslovanjima koja ostvaruju solidne operativne rezultate i jačanje pozicija na osnovnim tržištima te posebice u segmentu neživotnih osiguranja. Osim toga, Grupa je okončala svoj drugi program otkupa dionica pokrenut početkom ove godine – uz iznos od 2,0 milijardi eura i 10,4 milijuna dionica početkom svibnja.

„Allianz je vrlo dobro započeo 2018. godinu. Ostvarili smo rast i prihoda i dobiti, usprkos tržišnim kolebanjima koja su se odrazila na operativnoj razini u prvom tromjesečju. Zahvaljujući takvim dobrim rezultatima, Allianz je na dobrom putu da ostvari godišnje ciljeve za 2018.“, istaknuo je glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bäte.


Segment neživotnih osiguranja: snažan napredak u temeljnom poslovanju

•    Bruto zaračunata premija u prvom je tromjesečju ove godine porasla za 1,1 posto na 17,9 milijardi eura (u usporedbi sa 17,7 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju 2017. godine). Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast iznosio je 4,9 posto, ponajprije zahvaljujući rastu cijena od 1,2 posto i broja polica od 3,7 posto. Interni rast ostvaren je u brojnim zemljama i granama poslovanja, uključujući AGCS, Njemačku i Allianz Partners.
•    Operativna dobit skočila je za 1,2 posto na 1,3 milijarde eura u usporedbi s prvim tromjesečjem 2017. godine, s obzirom na to da je bolji rezultat preuzimanja rizika uglavnom neutraliziran nižim prihodima od ulaganja. Porastao je broj nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe, ponajviše zbog europske oluje Friederike, koja je uzrokovala potraživanja u iznosu od oko 220 milijuna eura. Pa ipak, rezultat preuzimanja rizika Grupe popravio se zahvaljujući općenitom poboljšanju temeljne kvote štete, nižoj vrijednosti šteta uzrokovanih velikim gubicima, te boljim run-off kvotama i kvotama troškova.
•    Kombinirana kvota porasla je za 0,8 postotnih bodova na 94,8 posto.

„Prihod od premija porastao je u prvom tromjesečju, baš kao i kombinirana kvota, ukazavši tako na dobro stanje u našem segmentu neživotnih osiguranja. Osim toga, poboljšan je i naš rezultat preuzimanja rizika zahvaljujući discipliniranim naporima da povećamo tehničku izvrsnost i produktivnost. Na dobrom smo putu da dostignemo cilj za kombiniranu kvotu od 94 posto“, izjavio je glavni financijski direktor Allianza SE Giulio Terzariol.

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: slab američki dolar ostavio je traga na snažnom temeljnom rezultatu
•    PVNBP (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) je porastao za 1,7 posto na 15,0 milijardi eura (u usporedbi s 14,7 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine), i to ponajviše zbog rasta prodaje kapitalno učinkovitijih proizvoda životnog osiguranja u Njemačkoj i proizvoda osiguranja povezanih s investicijskim fondovima na Tajvanu.
•    Operativna dobit pala je za 7,4 posto na 1,1 milijardu eura (u usporedbi s 1,2 milijarde eura ostvarene u prvom tromjesečju 2017. godine), što je odraz fluktuacije na tržištu i utjecaja valutne konverzije u SAD-u. To je djelomično neutralizirano većim investicijskim maržama u Njemačkoj i Španjolskoj te većim prihodom od proizvoda osiguranja povezanih s investicijskim fondovima u Italiji i na Tajvanu.
•    Profitabilnost novog posla (NBM) porasla je na 3,3 posto (u usporedbi s 3,1 posto ostvarenih u istom razdoblju 2017. godine), zahvaljujući povoljnim tržišnim uvjetima i odlukama menadžmenta da proizvodni miks prilagodi okruženju s niskim kamatnim stopama. Sve to je doprinijelo porastu vrijednosti novog posla (VNB) za 7,9 posto na 489 milijuna eura.

„U prvom je tromjesečju ove godine Allianz Grupa nastavila poboljšavati poslovanje sa životnim osiguranjima pa je spomenuti segment ostvario snažne rezultate. Vrijednost novog posla skočila je za osam posto. Istovremeno je operativna dobit dostigla solidnih 1,1 milijardu eura, što znači da smo i dalje na dobrom putu da nastavimo usmjeravati nove poslove ka preferiranim proizvodima“, istaknuo je Giulio Terzariol.

Segment upravljanja imovinom: neto priljev klijenata iznosi 20,9 milijardi eura
•    U prvom je tromjesečju segment upravljanja imovinom zabilježio snažan neto priljev klijenata u iznosu od 20,9 milijardi eura, i to ponajviše zahvaljujući doprinosu poslovne jedinice PIMCO s 19,2 milijarde eura. Ukupna imovina klijenata pod upravljanjem (AuM) pala je za 1,3 posto na 1.429 milijardi eura u usporedbi s iznosom zabilježenim na dan 31. prosinca 2017. godine, i to uglavnom zbog negativnog utjecaja valutne konverzije.
•    Operativna dobit skočila je za 4,1 posto na 595 milijuna eura (u usporedbi s 572 milijuna eura ostvarenih u istom tromjesečju prošle godine), zahvaljujući prihodima od imovine klijenata pod upravljanjem. Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva, operativna je dobit porasla za izvanrednih 16,3 posto.
•    Omjer troškova i prihoda (CIR) porastao za 1,4 postotna boda na 61,9 posto.

„Korisnici i dalje preferiraju Allianz pa su tako tijekom tromjesečja poslovne jedinice PIMCO i Allianz Global preuzele nova neto ulaganja klijenata u iznosu od oko 21 milijarde eura“, dodao je Giulio Terzariol. „Uz to smo u 2017. godini svjedočili i neto priljevu od 150 milijardi eura. Sve to ukazuje na povjerenje korisnika i snagu franšize.“

Allianz Grupa – ključne brojke za prvo tromjesečje 2018. godine

Napomena: Brojke su navedene u milijunima eura osim ako nije drugačije naznačeno. Zbog zaokruživanja određenih iznosa, postoji mogućnost da navedene brojke neće dati točan navedeni ukupni iznos, a postotci neće točno odražavati apsolutne iznose.
1 Izuzmu li se nekontrolirajući udjeli.
2 Izuzmu li se nerealizirani dobiti/gubici od obveznica (neto od neslužbenog računovodstva). Povrat na uloženi kapital (RoE) za prvo tromjesečje 2018. godine je anualiziran. Za prvo tromjesečje 2017. godine prikazan je povrat na uloženi kapital za cijelu 2017. Anualizirane brojke ne predstavljaju predviđanje za cijelu godinu.
3 Brojke za rizični kapital diversificirane su po grupi na razini pouzdanosti od 99,5 posto. Allianz Life US uključen je na temelju istovrijednosti trećih zemalja sa 150 posto RBC CAL-a (mjere na razini društva vezane za kapital zasnovan na riziku) od 30. rujna 2015.

Natrag