Allianz objavljuje svoje Izvješće o održivosti za 2020. godinu i nove smjernice za poslovne modele na bazi ugljika

Datum objave: 05.05.2021.

Proširenje smjernica za poslovne modele koji se temelje na ugljiku u osiguranju imovine i nesreća i vlasničkim ulaganjima od 2023. nadalje

Allianz Grupa objavila je svoje 20. Izvješće o održivosti u kojem je istaknula svoja postignuća u području zaštite okoliša, socijalnom i korporacijskom upravljanju u fiskalnoj 2020. godini, kao i strategiju i ciljeve održivosti. U sljedećim godinama tvrtka planira dalje ugrađivati ekološke i socijalne kriterije u svoju poslovnu strategiju, razvoj proizvoda i marketing. Putem brojnih osiguravajućih rješenja s ekološkim ili socijalnim prednostima, održivim financijskim proizvodima i smanjenjem klimatskih plinova u svojem osnovnom poslovanju i djelatnostima, Allianz zadovoljava sve veći interes kupaca, podnositelja zahtjeva i investitora za održivost, u skladu s Pariškim klimatskim sporazumom.

Mogućnosti rasta

Održivi osiguravajući i financijski proizvodi ne samo da podržavaju prijelaz na niskougljično gospodarstvo, već otvaraju i mogućnosti rasta. Allianz je u 116 vjetroelektrana i solarnih parkova uložio oko 6,8 milijardi eura i tako ostaje važan investitor energetske tranzicije. Ulaganja u certificirane zelene zgrade porasla su s 14,6 milijardi eura na 18,3 milijarde eura; obujam održivih financijskih proizvoda u portfelju ulaganja povećao se za gotovo 10 milijardi eura na 39,3 milijarde eura. Menadžeri imovine Allianz Global Investors i PIMCO proširili su svoje ESG pristupe fondovima klijenata, uloživši ukupno 142 milijarde eura u održive projekte i tvrtke. Allianz je također glavni osiguravatelj u području energije vjetra i sunca i želi pružiti osiguravajuća rješenja kao podršku industriji vodika u razvoju.

Ulaganjem sredstava osiguranika, Allianz će do 2050. kontinuirano smanjivati emisije stakleničkih plinova na nultu neto stopu, postižući privremeni cilj do 2025. godine. Poslovni modeli na bazi ugljena u investicijama i osiguranju imovine i nesreća postupno će se ukinuti do 2040. godine. Allianz podržava ovu dugoročnu transformaciju koja utječe na sve industrije i tržišta, ponajprije dijalogom i suradnjom s tvrtkama putem međunarodnih platformi/mreža. Allianz će također primjenjivati postupna izuzeća na posebne modele s velikim intenzitetom emisija, poput ekstrakcije i korištenja termalnog ugljena. Tako će se u njezinim portfeljima srednjoročno smanjiti prepoznatljivi okolišni i financijski rizici.

Smjer za održivo gospodarstvo danas

„Želimo zaštititi svoje kupce od sve većih rizika od klimatskih promjena i istovremeno postaviti smjer za održivo gospodarstvo danas”, kaže Line Hestvik, glavni direktor za održivost u Allianz Group. „Naravno, ta se temeljna promjena može postići samo postupno i zajedno s ostalim dionicima. Zbog toga ćemo u narednim godinama stajati uz naše klijente kao partner na njihovu putu prema klimatski prihvatljivom poslovanju. Međutim, ako tvrtke ne razviju elastičnu klimatsku strategiju u doglednoj budućnosti unatoč regulatornom i znanstvenom okviru, povući ćemo se u krajnjem slučaju.”

Kao dio svoje klimatske strategije, Allianz je dodatno povećao svoju ambiciju za tvrtke s poslovnim aktivnostima temeljenim na ugljiku u investicijama i osiguranju imovine i nesreća. To je u skladu sa znanstvenim preporukama za brže smanjenje globalnih emisija stakleničkih plinova tijekom sljedećih deset godina. Ključne promjene: Rudarske tvrtke koje planiraju nove rudnike ugljena ili generiraju više od 25 posto prihoda od vađenja ugljena ili više od 10 milijuna tona ugljena godišnje od 1. siječnja 2023. godine više neće primati osiguranje imovine i nesreća. Isto se odnosi na energetske tvrtke koje grade nove termoelektrane na ugljen ili iz ugljena generiraju više od 25 posto energije ili više od pet gigavata godišnje, kao i pružatelje usluga koji od ugljena ostvaruju više od 25 posto prihoda. Poslovne aktivnosti i mogućnosti ulaganja ovih tvrtki koje se baziraju isključivo na obnovljivoj energiji i dalje će se osiguravati ili financirati ako postoji cjelokupni put klimatske tranzicije. U portfelju fondova osiguranika nije bilo novih projekata vezanih za ugljen od 2018. godine. Od 2015. Allianz je postupno ukinuo preko 6,3 milijuna eura ulaganja u poslovne modele temeljene na ugljenu; ovdje će se i prag smanjiti na 25 posto od 2023. godine.

Allianz je na putu da postigne ciljeve održivosti

Od 1. srpnja 2021. Allianz će proširiti postojeće izuzeće pojedinih osiguranja i ulaganja za aktivne elektrane i rudnike na bazi ugljena, a u to će uključiti i povezanu infrastrukturu, poput luka za ugljen.

Allianz je također na putu da postigne ciljeve održivosti u svom poslovanju: tijekom zadnjih deset godina emisije stakleničkih plinova po stanovniku pale su za 62 posto. Udio obnovljive energije bio je 57 posto u 2020. godini i bit će proširen na 100 posto do kraja 2023. godine. Tvrtka podržava otvorenu korporacijsku kulturu i fleksibilne modele rada. Žene su dobro zastupljene u Allianzu, čine više od 38 posto menadžerica i 42 posto kvalificiranog kadra. Zadovoljstvo zaposlenika korporacijskom kulturom (inkluzivni indeks meritokracije) popelo se na 78 od 100 bodova. Kupci su također prošle godine dali Allianzu visoke ocjene: 79 posto subjekata Allianza imalo je veći Net Promoter Score (NPS) od tržišnog prosjeka ili vodstva u lojalnosti na odgovarajućem tržištu (2019. 70 %).

Natrag