Allianz u drugom tromjesečju ostvario operativnu dobit od 3,5 milijardi eura

Datum objave: 09.08.2022.

Drugo tromjesečje: Ukupni prihodi porasli su za 8,2 posto na 37,1 milijardu eura; Operativna dobit porasla je za 5,3 posto na 3,5 milijardi eura, i to zahvaljujući segmentu neživotnih osiguranja; Neto dobit pripisiva dioničarima pala je za 23,3 posto na 1,7 milijardi eura; Ostvaren je robusni omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II od 200 posto.

U prvoj polovici godine: Ukupni prihodi zabilježili su rast od 7,2 posto na 81,2 milijarde eura; Operativna dobit porasla je za 1,2 posto na 6,7 milijardi eura; Neto dobit pripisiva dioničarima pala je za 52,7 posto na 2,3 milijarde eura, ponajviše zbog pričuve predviđene za prvo tromjesečje, a vezane za spor oko američkih investicijskih fondova Structured Alpha tvrtke AllianzGI. Grupa je potvrdila prognoze za cijelu godinu: Ciljana operativna dobit u 2022. godini iznosi 13,4 milijarde eura, plus/minus 1 milijardu eura.

Uz to, zaključen je program otkupa dionica u vrijednosti od 1 milijarde eura: do 15. srpnja 2022. godine otkupljeno je 5,1 milijun dionica.

„Allianz je ponovno zabilježio vrlo dobre financijske rezultate, i to ponajviše zahvaljujući segmentu neživotnih osiguranja. Operativna dobit i koeficijent solventnosti pokazali su se otpornima u uvjetima osjetne nestabilnosti i oslabljenog gospodarskog okruženja. Istovremeno smo u vrlo dobroj poziciji da se možemo nositi s visokom inflacijom i gospodarskim pritiscima koji su naročito vidljivi u Europi. Allianz će se nastaviti koristiti prednostima koje nam pružaju stabilnost i kontinuirani rast za dobrobit naših klijenata i dioničara“, rekao je Oliver Bate, glavni izvršni direktor Allianz SE.

Financijski naglasci

DRUGO TROMJESEČJE: Ukupni prihodi porasli su za 8,2 posto na 37,1 milijardu eura (u usporedbi s 34,3 milijarde eura iz drugog tromjesečja 2021. godine), ponajviše zahvaljujući segmentu neživotnih osiguranja, koji je zabilježio rast broja polica i povoljan utjecaj cijena. Na rast je pozitivno utjecao i segment životnih i zdravstvenih osiguranja, koji se okoristio povoljnim utjecajima valutne konverzije i akvizicijom tvrtke Aviva u Poljskoj. Istovremeno je segment upravljanja imovinom ostao stabilan, ponajprije zbog većih prihoda od imovine pod upravljanjem.

Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 3,6 posto.

PRVA POLOVICA GODINE: Ukupni prihodi porasli su za 7,2 posto na 81,2 milijarde eura (u usporedbi sa 75,7 milijardi eura zabilježenih u prvoj polovici prošle godine). Tome je najviše pridonio segment neživotnih osiguranja, koji je zabilježio rast cijena i broja polica. Na rast ukupnih prihoda dijelom su utjecali i segmenti životnih i zdravstvenih osiguranja te upravljanja imovinom.

Rast internih prihoda ostvario je rast od 3,7 posto.

Dobit

DRUGO TROMJESEČJE: Operativna dobit porasla je za 5,3 posto na 3,5 milijardi eura (u usporedbi s 3,3 milijarde eura zabilježene u istom tromjesečju prošle godine), i to zahvaljujući boljem rezultatu preuzimanja rizika i rastu ulaganja u segmentu neživotnih osiguranja. Spomenuti je rast dobiti djelomično ublažen rezultatima segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja, na koji su utjecali nestabilni tržišni uvjeti i niža investicijska marža u Njemačkoj i SAD-u. Nepovoljan utjecaj imala je i niža operativna dobit segmenta upravljanja imovinom, koji je bio suočen s nepovoljnim tržišnim kretanjima i opreznim ulagačima.

Neto dobit pripisiva dioničarima iznosila je 1,7 milijardi eura (u usporedbi s 2,2 milijarde eura zabilježene u drugom tromjesečju 2021. godine), s obzirom na to da je lošiji neoperativni investicijski rezultat neutralizirao pad poreza na dohodak i veću operativnu dobit.

Anualizirani povrat na uloženi kapital iznosio je 6,7 posto (u usporedbi s 10,6 posto za cijelu 2021. godinu). Izuzmemo li utjecaj pričuve u slučaju investicijskih fondova Structured Alpha tvrtke AllianzGI, anualizirani povrat na uloženi kapital iznosio je 11,1 posto (u usporedbi s 14,9 posto za cijelu prošlu godinu). Istovremeno je osnovna dobit po dionici pala za 54 posto na 5,28 eura (u usporedbi s 11,47 eura zabilježenih u prvoj polovici prošle godine).

PRVA POLOVICA GODINE: Operativna dobit porasla je za 1,2 posto na 6,7 milijardi eura (u usporedbi sa 6,7 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine), ponajviše zahvaljujući većoj operativnoj dobiti u segmentima neživotnih osiguranja i upravljanja imovinom. Na rast operativne dobiti utjecala su povoljna kretanja vezana za prihode od ulaganja i skromni rast rezultata preuzimanja rizika u segmentu neživotnih osiguranja, kao i veći prihodi od imovine pod upravljanjem u segmentu upravljanja imovinom.

Rast ukupne operativne profitabilnosti dobrim je dijelom neutraliziran padom operativne dobiti u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja, koji je ponajviše rezultat nepovoljnih tržišnih kretanja.

Neto dobit pripisiva dioničarima pala je na 2,3 milijarde eura (u usporedbi s neto dobiti od 4,8 milijardi eura iz istog razdoblja prethodne godine), ponajprije zbog pričuve predviđene za prvo tromjesečje, a vezane za spor oko američkih investicijskih fondova Structured Alpha tvrtke AllianzGI.

Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II
Na kraju drugog tromjesečja ove godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 200 posto (u usporedbi sa 199 posto zabilježenih na kraju prvog ovogodišnjeg tromjesečja). Uzme li se u obzir primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve, na kraju drugog tromjesečja ove godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 227 posto (u usporedbi s 226 posto zabilježenih na kraju prvog tromjesečja 2022. godine).

Naglasci po segmentima

“Navedene su brojke odraz Allianzove snage i istrajnosti. U tromjesečju koje su obilježile visoka inflacija i tržišna nestabilnost, ostvarili smo iznimnu operativnu dobit, što ukazuje na našu sposobnost da se uspješno nosimo sa situacijama koje se ubrzano mijenjaju.
• U segmentu neživotnih osiguranja ponovo smo svjedočili snažnom internom rastu zahvaljujući solidnim cijenama i rastu broja polica u različitim kategorijama poslovanja i na različitim tržištima. Zahvaljujući solidnoj kombiniranoj kvoti, na našu operativnu dobit povoljno su utjecali i veći prinos od ponovnog ulaganja, kao i rezultat ubrzanog ulaganja.
• Kada je riječ o segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja, solidan rast (posebice rast linija s kapitalno učinkovitijim proizvodima) pridonio je značajnom rastu profitabilnosti novoga posla. To predstavlja dobar znak ako govorimo o kontinuiranoj operativnoj profitabilnosti u ovom poslovnom segmentu.
• Segment upravljanja imovinom pokazao je iznimnu izdržljivost u okruženju koje odlikuju nesigurnosti vezane za inflaciju te previranja na tržištu kapitala. Svoje klijente nastavit ćemo voditi u pravom smjeru u ovim teškim vremenima.
Budući da smo trenutno na pola puta do ostvarivanja naše prognoze za cijelu godinu, valja naglasiti kako smo i dalje uvjereni u realizaciju našeg zacrtanog rasta. Naša ciljana operativna dobit za 2022. godinu i dalje iznosi 13,4 milijarde eura, plus/minus 1 milijardu eura“, rekao je Giulio Terzariol, glavni financijski direktor Allianza SE.

Neživotna osiguranja: ostvaren snažan rast

DRUGO TROMJESEČJE: Ukupni prihodi porasli su za čak 16,2 posto na 16,2 milijarde eura (u usporedbi s 13,9 milijardi eura zabilježenih u drugom tromjesečju 2021. godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, više se nego utrostručio (11,1 posto), ponajprije zbog rasta broja polica od 3,9 posto, rasta cijena od 5,8 posto i rasta broja usluga osiguranja od 1,4 posto. Rastu su ponajviše pridonijeli Allianz Partners, AGCS i poslovanje na turskom tržištu.

Operativna dobit zabilježila je skok od 21,1 posto na 1,6 milijardi eura (usporedbi s 1,4 milijarde eura zabilježene u istom razdoblju prethodne godine). Rezultat je to boljih rezultata preuzimanja rizika i operativnih ulaganja.

Kombinirana kvota ostvarila je rast od 0,3 postotna boda na 93,6 posto (u usporedbi s 93,9 posto zabilježenih u istom razdoblju 2021. godine). Manji broj nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe i povoljan run-off rezultat više su nego neutralizirali utjecaj većeg broja šteta nastalih događanjima manjih razmjera, i to zahvaljujući normalizaciji učestalosti šteta i utjecaju inflacije u Brazilu i Turskoj, kao i događanjima vezanima za vremenske prilike. Omjer troškova iznosio je 26,8 posto (u usporedbi s 26,4 posto zabilježenih godinu dana ranije), ponajviše zahvaljujući većim troškovima nabave nakon izmijenjene kombinacije različitih poslovnih aktivnosti tvrtke Allianz Partners.

PRVA POLOVICA GODINE: Ukupni prihodi ostvarili su skok od 12,1 posto na 37,7 milijardi eura (u usporedbi s 33,6 milijardi eura zabilježenih u prvoj polovici 2021. godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je solidnih 8,5 posto, ponajprije zbog rasta broja polica od 2,8 posto, rasta cijena od 4,8 posto i rasta broja usluga osiguranja od 0,8 posto. Iako su tom rastu pridonijele brojne jedinice, najveći utjecaj imali su upravo Allianz Partners te poslovanja u Turskoj i Njemačkoj.

U slučaju operativne dobiti, zabilježen je rast od 5,2 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, s 2,9 milijardi eura na 3,0 milijardi eura. Rast je u velikoj mjeri rezultat boljeg rezultata operativnih ulaganja.

Kombinirana kvota porasla je na 94,1 posto (u usporedbi s 93,4 posto zabilježenih u istom razdoblju 2021. godine), s obzirom na to da su veći broj šteta vezanih za prirodne katastrofe i događanja vezana za vremenske prilike, kao i normalizacija učestalosti šteta djelomično neutralizirane povoljnim run-off rezultatom. Rezultat preuzimanja rizika i dalje je stabilan.

Životna i zdravstvena osiguranja: profitabilnost novog posla nastavila s rastom

DRUGO TROMJESEČJE: PVNBP (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) iznosio je tek 16,5 milijardi eura (u usporedbi s 19,7 milijardi eura iz istog razdoblja prošle godine) jer veća prodaja proizvoda fiksnih anuiteta vezanih uz dioničke indekse u SAD-u i veća prodaja na Tajvanu nisu u potpunosti neutralizirale utjecaj prošlogodišnjih ponovnih pregovora o ugovorima u Italiji, kao ni utjecaj ograničenog prijelaza na nove proizvode u Francuskoj (Fidelite).

Operativna dobit u istom je tromjesečju iznosila 1,1 milijardu eura (u usporedbi s 1,3 milijarde eura zabilježenih u drugom tromjesečju prošle godine). Na pad su utjecali promjenjivi tržišni uvjeti, kao i niža investicijska marža u Njemačkoj i SAD-u, a djelomično je kompenziran konsolidacijom poslovanja tvrtke Aviva u Poljskoj.

Profitabilnost novog posla porasla je na 4,1 posto (u usporedbi s 3,2 posto ostvarenih u istom tromjesečju 2021. godine), ponajviše zahvaljujući boljoj kombinaciji različitih poslovnih aktivnosti, posebice u Njemačkoj i SAD-u. Veće kamatne stope također su doprinijele rastu marže. Vrijednost novog posla skočila je za 6,2 posto na 672 milijuna eura (u usporedbi s 633 milijuna eura iz istog razdoblja prethodne godine), uglavnom zahvaljujući boljoj kombinaciji različitih poslovnih aktivnosti.

PRVA POLOVICA GODINE: PVNBP iznosio je 35,9 milijardi eura (u usporedbi s 39,2 milijarde eura zabilježene u prvoj polovici 2021. godine) jer je veća prodaja proizvoda fiksnih anuiteta vezanih uz dioničke indekse u SAD-u više nego neutralizirana prošlogodišnjim ponovnim pregovorima o ugovorima u Italiji.

Operativna dobit iznosila je 2,3 milijarde eura (u usporedbi s 2,5 milijardi eura zabilježenih u prvoj polovici 2021. godine). Taj je pad rezultat nepovoljnih tržišnih uvjeta i nižih investicijskih marži u Njemačkoj i SAD-u. Povoljan utjecaj imale su veće naknade (loadings & fees) i veća tehnička marža zahvaljujući akviziciji tvrtke Aviva u Poljskoj.

Profitabilnost novog posla porasla je na 3,7 posto (u usporedbi s 3,0 posto ostvarenih u istom razdoblju 2021. godine), ponajviše zahvaljujući boljoj kombinaciji različitih poslovnih aktivnosti diljem poslovnih jedinica. Vrijednost novog posla skočila je na 1,3 milijarde eura (u usporedbi s 1,2 milijarde eura iz istog razdoblja prethodne godine), a zahvaljujući većim maržama.

Upravljanje imovinom: rezultati su odraz tržišnih kretanja

DRUGO TROMJESEČJE: Operativni prihodi ostvarili su rast od 0,8 posto na 2,0 milijardi eura zahvaljujući većim prihodima od imovine pod upravljanjem; potonji su dijelom neutralizirani nižim naknadama za uspješnost. Operativna dobit pala je za 6,6 posto, s prošlogodišnjih 825 milijuna eura na 771 milijun eura. Operativna dobit, korigirana za utjecaje valutnih tečajeva, ostvarila je pad od 14,8 posto. U istom je razdoblju omjer troškova i prihoda porastao s prošlogodišnjih 58,7 posto na 61,8 posto.

Na dan 30. lipnja 2022. godine imovina klijenata pod upravljanjem iznosila je 1,769 bilijuna eura, što je za 109 milijardi eura manje u odnosu na kraj prvog tromjesečja ove godine. Povoljan utjecaj valutne konverzije u iznosu od 87,7 milijardi eura dobrim je dijelom neutraliziran nepovoljnim tržišnim utjecajem od 159,2 milijarde eura i neto odljevom od 33,8 milijardi eura.

Na kraju drugog tromjesečja ove godine ukupna imovina pod upravljanjem iznosila je 2,319 bilijuna eura, što je odraz trenda u poslovanju s imovinom klijenata pod upravljanjem.

PRVA POLOVICA GODINE: Operativni prihodi skočili su za 6,4 posto na 4,1 milijardu eura zahvaljujući većim prihodima od imovine pod upravljanjem. Operativna dobit u proteklih je godinu dana porasla za 1,8 posto, s 1,57 milijardi eura na 1,60 milijardi eura. Operativna dobit, korigirana za utjecaje valutnih tečajeva, pala je za 5,2 posto, dok je omjer troškova i prihoda porastao s prošlogodišnjih 59,0 posto na trenutnih 60,8 posto. Na dan 30. lipnja 2022. godine imovina klijenata pod upravljanjem iznosila je 1,769 bilijuna eura, što je za 197 milijardi eura manje nego na kraju 2021. godine.

Natrag