;

33. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Datum objave: 30.08.2019.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na 33. ovogodišnjoj sjednici usvojilo je izmjene dvaju pravilnika koja se odnose na rad alternativnih investicijskih fondova te donijelo još sedam rješenja.

Tako su donesene izmjene Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih, polugodišnjih i drugih izvještaja alternativnih investicijskih fondova te Pravilnika o troškovima i naknadama koje se mogu plaćati iz imovine alternativnih investicijskih fondova.

Na sjednici je doneseno i rješenje kojim je utvrđen prestanak uvjeta zbog kojih je 1. ožujka 2018. izrečena mjera privremene obustave trgovanja dionicama društva ŽITNJAK d.d. iz Zagreba uvrštenima na uređeno tržište Zagrebačke burze. Nastavak trgovanja započinje 2. rujna 2019.

Uz to, doneseno je rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva društva EUNEX-C d.o.o. iz Varaždina za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zagrebačka burza d.d. iz Zagreba.

Na današnjoj je sjednici Evi Horvat, članici uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, izdano odobrenje za još jedan mandat na toj funkciji, u trajanju od četiri godine.

Društvu Raiffeisen bonus iz Zagreba, društvu s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, prestala je važiti dozvola Hanfe izdana 2010. godine te je o tome izdano pripadajuće rješenje.

Današnjim rješenjem Hanfe potvrđeno je da je CENTAR FAKTOR d.o.o. iz Zagreba otklonio nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene ranijim rješenjem Hanfe iz travnja 2019. te je okončan postupak neposrednog nadzora nad poslovanjem tog društva.

Uz navedeno, donesena su i dva rješenja kojima se daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i to: preddruštvu SVI RIZICI društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranji iz Zagreba i Kristini Jurić, osnivačici obrta TRIO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, iz Rijeke.

Detaljnije objave s 33. sjednice Upravnog vijeća pročitajte ovdje, dok polugodišnje nerevidirane podatke za subjekte nadzora HANFA-e možete pronaći ovdje.

Natrag