;

31. Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Donesena tri pravilnika na temelju Zakona o tržištu kapitala

Datum objave: 08.08.2019.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na danas održanoj 31. ovogodišnjoj sjednici donijelo je tri pravilnika na temelju Zakona o tržištu kapital

Doneseni pravilnici su sljedeći: Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane; Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane te Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane.

Upravno vijeće Hanfe na današnjoj je sjednici donijelo i Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Stjepana Mandića za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te Rješenje kojim se izdaje odobrenje za mr. sc. Zvonimira Savića za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Na današnjoj sjednici donesena su i dva rješenja kojima se daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja, i to Ivanu Čondiću Kadmenoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju A.K. Čondić obrt za zastupanje u osiguranju, i Karolini Pismar, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AGENCIJA PISMAR, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, BUKOVJE BISTRANSKO.

Uz navedeno, doneseno je i Rješenje kojim se preddruštvu UNITIME društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Osijek, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja.

Detaljne objave s 31. sjednice Upravnog vijeća Hanfe pročitajte ovdje.

Natrag