;

28. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Datum objave: 16.07.2019.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na 28. ovogodišnjoj sjednici donijelo je rješenje kojim se Goranu Kovačiću iz Daruvara i Valentinu Vičiču iz Ljubljane, inače državljaninu Republike Slovenije, izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu CENTAR FAKTOR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i to svakome u visini od po 50 posto udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na 28. ovogodišnjoj sjednici donijelo je rješenje kojim se Goranu Kovačiću iz Daruvara i Valentinu Vičiču iz Ljubljane, inače državljaninu Republike Slovenije, izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu CENTAR FAKTOR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i to svakome u visini od po 50 posto udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva.

Osnivanje i upravljanje novim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (UCITS) naziva InterCapital Euro Area Bond te njegovo uključivanje kao podfonda u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom odobreno je današnjim rješenje koje je izdano INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba.

Hanfa je danas izdala rješenje kojim se Željku Kordiću iz Velike Gorice daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva EUROHOERC osiguranje d.d. iz Zagreba na mandat od četiri godine, računajući od dana imenovanja na tu funkciju.

Na današnjoj sjednici donesena su i dva rješenja kojima se daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i to Željku Matkoviću iz Osijeka, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Matković Crosig te Mislavu Vrančiću iz Zadra, osnivaču UNIVERZAL, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU.

Uz navedeno, izdano je i rješenje kojim se utvrđuje da je OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. iz Zagreba postupilo prema ranije izdanim nadzornim mjerama i nalozima Hanfe.

Detaljne objave s 28. sjednice Upravnog vijeća HANFA-e pročitajte ovdje.

Natrag