Godišnje izvješće za 2022.–2023. Insurance Europe

Datum objave: 01.06.2023.

Insurance Europe je objavio Godišnje izvješće za 2022.–2023., u kojem se iznose stajališta europske industrije osiguranja o glavnim pitanjima osiguranja. Izvješće obuhvaća načine za unapređenje održivosti i inkluzivnosti, poboljšanje financijske regulative, bolju uslugu potrošačima, podršku digitalizaciji i osiguranje veće zaštite za društva i gospodarstva.

U ovom izvješću svoje osvrte dali su i Petra Hielkema iz EIOPA-e, Helen Rowell iz IAIS-a, Denis Kessler iz SCOR-a, Patrick de Cambourg iz EFRAG-a, Susan Neely iz GFIA-e i Mirenchu del Valle Schaan iz UNESPA-e.

Kako stoji  u uvodu Izvješća kojeg potpisuje Michaela Koller, generalna direktorica Insurance Europe, Ukrajina prkosi svim izgledima, pa se rat i posljedična ljudska tragedija u istočnoj Europi nastavljaju odvijati. Rat ima ogromne posljedice, prije svega za ukrajinski narod, ali i za svjetsku ekonomiju. U velikoj mjeri zbog rata, stope inflacije rastu, lanci opskrbe su poremećeni, a sigurnost hrane je pod pritiskom.

Za osiguratelje, također, rat je imao niz posljedica izvan osiguranih gubitaka koji su utjecali na poslovne linije zrakoplovstva, kibernetičkog rizika, političkog rizika i pomorskog rata. Prvo, postoji potreba za usklađivanjem s velikim sankcijama bez presedana koje je EU nametnula Rusiji, a koje uključuju ciljane sankcije pojedincima, ekonomske sankcije i vizne mjere. Ovo postavlja mnoga pravna i tehnička pitanja koja zahtijevaju hitne odgovore.

Uloga Insurance Europe je biti posrednik između Europske komisije i industrije osiguranja; prikupljanje i prosljeđivanje pitanja iz industrije, a zatim i dalje u bliskom kontaktu s Komisijom kako bi se industriji što je prije moguće razjasnila njena ključna pitanja i smanjila pravna nesigurnost s kojom se tvrtke suočavaju.

Budući da je Komisija uspostavila „Solidarity Lanes” kako bi prvenstveno olakšala izvoz ukrajinskog žita i drugih poljoprivrednih dobara koji su od vitalnog značaja za globalnu sigurnost hrane, ali i uvoz i izvoz druge robe, Insurance Europe je podržao Komisiju, gdje moguće, uz uvid u stanje na terenu, posebice u pogledu dostupnosti osigurateljnog pokrića. Opsežna vježba utvrđivanja činjenica koju je proveo Insurance Europe jasno je pokazala da su osiguratelji koji djeluju u Ukrajini općenito voljni pružiti pokriće. Situacija je, međutim, nestabilna i osiguratelji moraju redovito procjenjivati svoju poziciju. Nacionalna udruga osiguratelja Ukrajine pridružila se Insurance Europe

Planiranje rekonstrukcije

Čak i dok je rat ušao u svoju drugu godinu, počele su rasprave o obnovi područja Ukrajine razorenih borbama. Ovo je još jedno područje na kojem Insurance Europe surađuje s kreatorima politika kako bi identificirali koji bi izazovi postojali za osiguratelje i što bi bilo potrebno kako bi osiguratelji mogli sudjelovati u budućoj rekonstrukciji. Međutim, činjenica da se situacija stalno mijenja otežava jasan uvid u potencijalnu ulogu osiguratelja u obnovi. Europska industrija osiguranja unatoč tome predana je i dalje igrati svoju ulogu. A Insurance Europe nastavit će služiti kao sugovornik između sektora i kreatora politika u Bruxellesu.

Izvješće

Natrag