Čak 66 posto studenata ima vrlo nisko povjerenje u institucije u javnom sektoru

Datum objave: 17.11.2020.

U sklopu prvog dana Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama predstavljeni su rezultati drugog studentskog istraživanja o percepciji korupcije i načinima njezina suzbijanja.

Čak 66 posto studenata odgovorilo je kako imaju vrlo nisko povjerenje u institucije u javnom sektoru, što je nešto manje u odnosu na 70 posto prošle godine.
Više od 40 posto studenata nikada ne bi prihvatili ponudu za posao u tvrtki koja ja naznačena kao korumpirana, a 59 posto ih smatra kako u korporativnom okruženju moralne vrijednosti nisu važne.

Mladi u borbi protiv korupcije: Ispitivanje studenata o percepciji korupcije i načinima njezina suzbijanja

Korupcija i koruptivno ponašanje ostavlja znatne posljedice na ekonomiju jedne države. S ciljem što šireg obrazovanja javnosti i kako bi se smanjio nivo koruptivnog ponašanja uključili su se i studenti s ukupno 38 sveučilišta, veleučilišta i poslovnih škola u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji koji su proveli istraživanje o percepciji korupcije i načinima njezina suzbijanja među studentima. U Hrvatskoj su sudjelovali Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Libertas, Ekonomski fakultet u Osijeku, Visoka poslovna škola PAR, Veleučilište VERN’ i Visoko učilište Algebra.

Rezultate online istraživanja koje je provedeno od 1. lipnja do 1. listopada 2020. prezentirao je Stjepan Bradvica, student i član Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

“Istraživanje o percepciji studenata o korupciji i načinima suzbijanja i ove godine provedeno je u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Rezultati istraživanja pokazuju da je podizanje svijesti među mladima i njihovo obrazovanje ključni elementi u osiguravanju poboljšanja borbe protiv korupcije.” istaknuo je Bradvica.

Važni nalazi istraživanja:

Isto kao i prošle godine 43 posto studenata misli da je razina korupcije ista kao i prije tri godine, a 45 posto ih misli da je ona veća nego prije.
Kao glavni uzrok korupcije mladi i dalje vide nedjelotvoran kazneni progon i oportunističko ponašanje pojedinaca, a svoju razinu povjerenja u institucije javnog sektora ocjenjuju i ove godine pretežito niskom, premda 66 posto iskazanog nepovjerenja je blago poboljšanje u odnosu na 70 posto od prošle godine.
77 posto ispitanih studenata dopustilo je prepisivanje kolegama dok ih je 55 posto prepisivalo od kolega na ispitima, dok bi ih 70 posto prijavilo korumpirano ponašanje u budućnosti.
Na upit bi li se ipak zaposlili u tvrtki za koju pouzdano znaju da je korumpirana, ‘ne’ kao odgovor odabralo je više od 40 posto studenata, dok ih je 27 posto ustvrdilo kako to ovisi a 21 posto kaže kako ne zna što bi učinili.
59 posto studenata smatra kako u korporativnom okruženju moralne vrijednosti nisu važne.
Kao najučinkovitije taktike i metode za suzbijanje korupcije – preko 80 posto studenata misli da bi najučinkovitiji bio kazneni progon, 77 posto novčane kazne, dok se 72 posto njih odlučilo na podizanje svijesti kao oblik smanjenja razine korupcije u društvu.

Svečano otvorenje tjedna

Svojim pozdravnim govorima konferenciju su otvorili Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja, Martina Drvar, viceguvernerka Hrvatske narodne banke i članica Upravnog odbora EBA-e te Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e.

„Prijevara ima, zato je važno o njima podizati svijest kako bismo taj broj sveli na najveći mogući minimum. Događaji poput ovih u tom procesu imaju važnu ulogu jer pomažu kod svih sudionika u financijskom poslovanju razvijati profesionalno znanje o prijevarama te pridonose poboljšanju institucionalnog okvira koji će pomoći u sprečavanju svih malverzacija u budućnosti. Treba ipak u tom pogledu biti optimističan jer bez optimizma smo unaprijed izgubili svaku bitku. U ime Hrvatske udruge poslodavaca želim vam uspješan rad u tom smjeru.“ izjavio je Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca.

„Posebno me raduje što su se u organizaciju Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama uključili predstavnici privatnog sektora, Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa, HNB-a, HANFA-e, HUB-a, IIC-a, Zagrebačke burze, predstavnici međunarodnih institucija poput Svjetske banke, EBRD, EBA te studenti sa šest sveučilišta, veleučilišta i poslovnih škola u Hrvatskoj jer jedino zajedno možemo jačati svijest o štetnosti prijevarnih radnji za cijelo društvo. Samo ona gospodarstva koja funkcioniraju na transparentnim principima i poštivanju etičkog kodeksa ponašanja mogu biti dugoročno uspješna.“ istaknula je Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja.

Nakon uvodnih obraćanja, održana su četiri predavanja i panel diskusija na temu Sprječavanje pranja novca u 2020. i dalje. Ivan Crnčec, pomoćnik ministra i predsjednik Savjeta za sprječavanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa održao je prezentaciju na temu „Strategija za borbu protiv korupcije 2021. – 2030. – Korak dalje u borbi protiv korupcije“ te je tom prilikom izjavio „Iznimno nam je drago da možemo sudjelovati i na drugom Međunarodnom tjednu svijesti o prijevarama u Hrvatskoj. Prošle smo godine predstavili ukratko sustav borbe protiv korupcije u RH i još uvijek aktualnu Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Budući da je ista na samom kraju provedbe drago nam je da možemo predstaviti određena značajna unaprjeđenja u hrvatskom zakonodavnom i institucionalnom okviru u području borbe protiv korupcije, a koja su postignuta u okviru njezine provedbe. RH je trenutno u procesu izrade nove Strategije sprječavanja korupcije, ovaj puta za desetogodišnje razdoblje. Proces izrade je široko participativan, u njemu sudjeluje širok krug dionika iz javnog sektora, privatnog sektora, civilnog društva, medija, akademske zajednice i socijalnih partnera. Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama izraditi adekvatan strateški okvir za sva dodatna potrebna unaprjeđenja u prepoznatim prioritetnim područjima borbe protiv korupcije u predstojećem desetljeću.”.

Nakon predstavljanja rezultata studentskog istraživanja Stjepana Bradvice, predavanje „Operativni rizik promjene poslovnog modela u financijskom sektoru“ održala je Martina Drvar, viceguvernerka Hrvatske narodne banke. Piers Haben, direktor Europskog nadzornog tijela za bankarstvo održao je predavanje „Uloga EBA-e u nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma: Razvoj politike sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za nadležna tijela i financijske institucije u EU“.

U zanimljivoj panel diskusiji „Sprječavanje pranja novca u 2020. i dalje“ svoje stavove i razmišljanja na tu temu podijelili su Martina Drvar, viceguvernerka Hrvatske narodne banke, Stjepan Šutija, direktor Ureda za sprječavanje pranja novca u HANFA-i, Ante Biluš, pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca u Ministarstvu financija, Petar Repušić, predsjednik Uprave Partner banke te Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb. Panelom je moderirala Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja.

Ante Biluš, pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca u Ministarstvu financija rekao je: „Republika Hrvatska ima učinkovit sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma zahvaljujući angažmanu tijela javne vlasti i privatnog sektora (obveznici) sa zajedničkim ciljem zaštite financijskog sustava Republike Hrvatske od zloupotreba u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Ured za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajna jedinica aktivno i učinkovito surađuje s bankama i drugim obveznicima, s domaćim tijelima kaznenog progona i pravosudnim tijelima. Kao rezultat analitičko obavještajnog rada, Ured je u posljednjih 5 godina blokirao ukupan iznos od 257,4 milijuna kuna transakcija sa sumnjom na pranje novca, što je prvi korak u sprječavanju pranja novca i osiguranja oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom.“.

„Uspješan model sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma temelji se na vrijednosti integriteta, gdje treba slijediti ciljeve čestito, korektno i odgovorno uz potpuno poštovanje pravila, etičkih kodeksa i relevantnih propisa, i sve to kroz zajednički rad svih dionika sustava u definiranom modelu suradnje i koordinacije. Ključno je i osiguravanje dovoljnog broja i dobro educiranih ljudskih resursa, koji uz stalno usavršavanje tehnologije mogu odgovoriti na sve veće pritiske i rizike u navedenom segmentu, poglavito u dijelu cyber okruženja.“ naglasio je Dinko Lucić, predsjednik uprave PBZ-a.
Virtualna „Financial Crime Academy“

Nakon svečanog otvorenja Međunarodnog tjedna svijesti o prevarama održana je i virtualna „Financial Crime Academy“ putem Zoom platforme. Na akademiji su održana zanimljiva predavanja o radu ureda za sprječavanje pranja novca, zviždanju, kibernetičkom kriminalu, sprječavanjima i otkrivanjima prijevara te drugim važnim temama vezanim uz financijski kriminal. Uz predavače iz raznih Deloitteovih ureda diljem Europe, na akademiji su svoja predavanja održali i predstavnici Ministarstva financija republike Slovenije, Europske investicijske banke te Odjela za cyber kriminal i intelektualno vlasništvo Ministarstva pravosuđa SAD-a.

 

Natrag