Upute za e-izdanje

business


Uz tiskano izdanja, časopis Svijet osiguranja izlazi i u elektronskom izdanju. E-časopis objavljujemo u obliku Adobe eBooka koji ima sljedeća osnovna svojstva:

  • E-časopis ima PDF kvalitetu prikaza i pregledava se u posebnom čitaču tj. programu – Adobe Digital Editions, čije je preuzimanje besplatno.
  • Pregled sadržaja je napravljen s knjižnim oznakama i poveznicama prema pripadajućem tekstu.
  • Moguće je pretraživanje kompletnog teksta po riječima.
  • Omogućeno je kopiranje sadržaja.
  • Čitanje je moguće na više platfomi (Windows, Mac, Android, Ios).
  • E-knjige su zaštićene od neovlaštenog kopiranja.


Čitanje e-časopisa
Elektronsko izdanje Svijeta osiguranja možete čitati na jednom računalu (na kojem aktivirate e-časopis) i na još jednom mobilnom uređaju (tabletu ili pametnom telefonu). Listu podržanih mobilnih uređaja koje Adobe podržava možete vidjeti ovdje.  

Svaki korisnik jednom (prilikom pretplate) kreira svoj Adobe ID (osim ako ga nema od ranije) i preuzima e-časopis. Kod izlaska svakog novog broja e-časopisa, korisnik dobiva obavijest o tome e-mailom te ga može preuzeti putem svog ID-ja.

Na računalu je prvi put potrebno instalirati i autorizirati program za čitanje e-časopisa Adobe Digital Editions. Nakon što ste jednom kreirali svoj Adobe ID i instalirali program Adobe Digital Editions, spremni ste za čitanje elektronskog izdanja Svijeta osiguranja.

Prilikom prvog otvaranja e-časopisa, program će cijeli časopis preuzeti s interneta. Nakon toga korisnik može čitati časopis i bez aktivne veze s internetom. Svi časopisi bit će trajno povezani za vaš Adobe-ID.

Program Adobe Digital Editions skinite ovdje.