Svet osiguranja

Datum vesti: 5.12.2014, 10:42

Ksenija Sanjković, predsjednica Hrvatskog aktuarskog društva


Ovlašteni aktuari, s obzirom na njihovu edukaciju, iskustvo, obvezu kontinuirana stručnog usavršavanja te poštivanja normi profesionalnog ponašanja, prikladni su za najmanje dvije funkcije koje nameće novi Zakon o osiguranju, i to aktuarsku i funkciju upravljanja rizicima
[Nataša Gajski Kovačić]

Ksenija Sanjković, članica Uprave Hrvatskoga kreditnog osiguranja, od lipnja obavlja dužnost predsjednice Hrvatskog aktuarskog društva, što znači da je najpozvanija osoba za razgovor o trenutačno najaktualnijim pitanjima na hrvatskom osigurateljnom tržištu – koliko smo daleko stigli s pripremama za Direktivu Solventnost II i kako stati na kraj divljanju cijenama polica AO. A s obzirom na to da HAD prolazi kroz vrlo aktivno razdoblje, ispunjeno konstantnim edukacijama u sklopu priprema za Solventnost II, s puno angažmana radi na izmjenama Zakona o osiguranju, s PMF-om je u procesu izrade novih rentnih tablica smrtnosti, bolju sugovornicu u ovom trenutku nismo mogli pronaći. 
 
S obzirom na to da je pred nama implementiranje regulative Solventnost II, a HAD intenzivno sudjeluje u pripremama za njezino usvajanje, možete li nam objasniti koje nove zadaće su još pred aktuarima? 
Nova regulativa u sustavu upravljanja, koja je djelomično u Hrvatskoj već implementirana tijekom posljednjih izmjena i dopuna Zakona o osiguranju, zahtijeva od osiguratelja uvođenje ključnih funkcija, pri čemu će se morati pobrinuti da su nositelji tih funkcija "fit&proper", odnosno da imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije i integritet. Ovlašteni aktuari koji su redovni članovi HAD-a, s obzirom na njihovu edukaciju, iskustvo, obvezu kontinuirana stručnog usavršavanja te poštivanja kodeksa, odnosno normi profesionalnog ponašanja, prikladni su za nositelje najmanje dviju od tih funkcija, i to aktuarske funkcije i funkcije upravljanja rizicima. Članovi Hrvatskog aktuarskog društva aktivno sudjeluju u Radnoj grupi za solventnost i adekvatnost kapitala, koju čine još predstavnici HUO-a i HANFA-e, a osnovana je još početkom 2011. godine. Cilj rada i djelovanja Radne grupe je priprema društava za zahtjeve Direktive Solventnost II. 
 
Koliko nova regulativa nameće potrebu za daljnjom edukacijom i koliko se često takve edukacije organiziraju u Hrvatskoj?
Novom regulativom željela se postići bolja zaštita ugovaratelja osiguranja i osiguranika kroz prepoznavanje djelotvorna upravljanja rizicima kod određivanja zahtjeva za adekvatnim kapitalom, te većom transparentnošću i usporedivošću osiguravajućih društava, što je dovelo do uvođenja složenijih postupaka procjena i potrebe za dubljim i detaljnijim analizama od onih koje su dosad korištene. Može se reći da je sam proces upravljanja rizicima koji se očekuje od društava za osiguranje i reosiguranje jedan od većih izazova. S obzirom na to da je riječ o novom području, koje svakako nameće potrebu za daljnjom edukacijom, a vodeći računa o činjenici da se velik broj članova HAD-a tijekom posljednjih godina počeo baviti poslovima povezanim s upravljanjem rizicima, odlukom Skupštine HAD-a iz lipnja ove godine pokrenut je postupak pristupanja CERA-i, međunarodnom udruženju koje se bavi školovanjem i certificiranjem aktuara specijaliziranih za poslove povezane s upravljanjem rizicima. Pristupanjem HAD-a CERA-i omogućit će se njegovim članovima dodatno usavršavanje u području upravljanja rizicima. Prvo školovanje za polaganje ispita za stjecanje međunarodno priznatog statusa aktuara stručnjaka za upravljanje rizicima bit će organizirano u Zagrebu početkom 2016. godine.
 
S obzirom na rizik dugovječnosti kod obračuna premija i pričuva za rente, kako kod životnih tako i kod neživotnih osiguranja, adekvatne tablice preduvjet su za odgovarajuće aktuarsko vrednovanje
Hrvatsko aktuarsko društvo u svom programu rada posebnu pozornost posvećuje organizaciji edukacije te kontinuiranom profesionalnom usavršavanju svojih članova. Pritom surađujemo, među ostalima, s HANFA-om, PMF-om, HUO-om i EAA-om (European Actuarial Academy). Tako je seminar pod nazivom "Solventnost II ukratko" već drugi koji ove godine u Zagrebu organizira EAA u suradnji s HAD-om. Seminar je bio namijenjen aktuarima, upraviteljima rizicima i revizorima u osiguravajućim društvima, bez obzira na iskustvo, a cilj mu je bio dati pregled svih aspekata Solventnosti II, trenutnog stanja projekta te očekivanih vremenskih rokova za daljnji razvoj i implementaciju. 
 
Pratite li liberalizaciju tržišta AO? Prema izračunima HAD-a s kraja prošle godine, desetak posto minusa u osiguranju automobilske odgovornosti gornja je granica, a svako daljnje snižavanje cijena polica dovelo bi do toga da bi kombinirana kvota bila veća od cijene premije, što bi, posljedično, osiguratelje vodilo u gubitak. Tih deset posto davno je premašeno. Namjerava li HAD nešto poduzeti? 
Svako društvo za osiguranje obvezno je pri utvrđivanju premije osiguranja postupati u skladu s pravilima osigurateljne i aktuarske struke, te uvažavati utjecaje kako na rezultat pojedine vrste osiguranja tako i na ukupno poslovanje društva. Članovi HAD-a obvezni su, prilikom davanja aktuarskog mišljenja, pridržavati se kodeksa, odnosno normi profesionalnog ponašanja, što zahtijeva odgovornost svakog člana prema klijentu, poslodavcu i javnom interesu. Izračuni koje spominjete dio su dokumenta pod nazivom "Tržište obveznog osiguranja vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama (AO)", koji je HAD izradio u studenome 2013., a u kojem je opisano stanje te su prikazani rezultati analize za razdoblje od 2008. do 2012. godine, uz napomenu da se odnosi na cjelokupno tržište Republike Hrvatske, a da rezultati pojedinih društava za osiguranje mogu imati drukčije karakteristike te da uočeni trendovi u prošlosti ne moraju značiti nužno nastavak ili zadržavanje u budućnosti....
 
Članak je preuzet it tiskanog izdanja Svijeta osiguranja. Nastavak pročitajte ovdje!