UNIQA apsolutni lider na tržištu osiguranja BiH

Datum objave: 17.1.2018., 13:03

Senada Olević, direktorica UNIQA osiguranja


Uprkos složenim tržišnim uvjetima i izazovima koji su obilježili proteklu godinu, podaci koje je objavila Agencija na nadzor na tržištu osiguranja za 2017. godinu pokazuju da je UNIQA ponovno prva osiguravajuća kuća na tržištu Bosne i Hercegovine po ukupnoj premiji osiguranja i prva osiguravajuća kuća po premiji životnih osiguranja.
Sa 57,9 milijuna KM ukupne premije, od čega su 32 milijuna KM premija životnih osiguranja, ovo je druga godina da je UNIQA tržišni lider po ukupnoj premiji, odnosno treća godina zaredom da je lider u životnim osiguranjima.

Pored premijskog rezultata, relevantan pokazatelj uspjeha ove osiguravajuće kuće je i podatak da je UNIQA četvrtu godinu zaredom prva među vodećim osiguravajućim društvima na tržištu kada je riječ o ažurnosti obrade i isplate odštetnih zahtjeva sa 96,97 posto riješenih u odnosu na prijavljene štete za 2017. godinu, što je iznad prosjeka glavnih i najvećih konkurenata ove osiguravajuće kuće.

"Na tržištu Bosne i Hercegovine u protekloj godini klijenti su se različito odazvali na otežane ekonomske uvjete. Ipak, i pored činjenice da su tržišne prilike bile složene, svojim znanjem i predanošću izborili smo se za to da ostanemo prvi izbor naših klijenata. Stekli smo njihovo povjerenje i uspjeli ga zadržati nudeći najkvalitetnije proizvode i servis kada je u pitanju zadovoljstvo naših klijenata i ažurna isplata odštetnih zahtjeva", naglasila je Senada Olević, direktorica UNIQA osiguranja i u nastavku dodala: "svaki uspjeh zasluga je vrijednog zalaganja zaposlenika i partnera naše kompanje, a rezultati iz godine u godinu pokazuju da smo odabrali ispravan put. Sigurna sam da ćemo i u budućnosti biti kvalitetna podrška našim klijentima što je svakako preduslov za dalje jačanje naše tržišne pozicije."

Proteklu godinu u kojoj je UNIQA proslavila 20 godišnjicu poslovanja u BiH, obilježile su intenzivne aktivnosti na poboljšanju proizvoda i usluga osiguranja. Novi proizvodi UniCare životno osiguranje i UNIQO dječje osiguranje kreirani su u skladu sa potrebama klijenata, a promocije koje su sprovedene tokom godine obuhvatile su široku paletu proizvoda koji se prodaju online odnosno putem web stranice ove osiguravajuće kuće: putno zdravstveno osiguranje, osiguranje stana, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i UNIQA S.O.S. pomoć na cesti. Cilj spomenutih promocija bio je da se klijentima u složenim gospodarskim uvjetima omogući što povoljnija kupovina proizvoda osiguranja, što im u konačnici omogućava bolji, duži i sigurniji život.

U 2018. godini ova najuspješnija osiguravajuća kuća na bh. tržištu će nastojati da svojim djelovanjem doprinese daljem razvoju sektora osiguranja, promovirajući inovacije u okviru sektora, pritom brineći i o kvaliteti usluge koju pruža svojim klijentima i poslovnim partnerima.