Specijalistički seminar: Osiguranje i odgovornost za štetu

Datum objave: 24.1.2019., 10:36
U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje, seminar se održava 28. veljače 2019. godine, s podnaslovom 100 pitanja & 100 odgovora, a predavač je Berislav Matijević.
U Hrvatskom uredu za osiguranje, u Martićevoj 71 u Zagrebu  u trajanje od osam nastavnih sati, seminar se sastoji od četiri međusobno zavisne cjeline kojima je cilj upoznati polaznike sa:
 
a) značajem općih pravila o odgovornosti za štetu za osiguranje
 
b) temeljnim načelima odgovornosti za štetu (opće i posebne pretpostavke odgovornosti, subjektivna i objektivna odgovornost, predugovorna, ugovorna, profesionalna i izvanugovorne odgovornosti, oslobođenje od odgovornosti, vlastita odgovornosti i odgovornost za drugoga, solidarna odgovornost.
 
c) posebnim slučajevima odgovornosti za štetu koje su česte u osiguranju:
        - odgovornost za štetu u djelatnosti lovstva,
        - odgovornost za štetu organizacija zaduženih za upravljanje odnosno održavanje cesta,
        - odgovornost za štetu liječnika,
        - odgovornost za štetu odvjetnika i javnih bilježnika,
        - odgovornost za štetu iz ugovora o građenju,
        - odgovornost za štetu organizatora priredbi,
        - odgovornost za štetu članova uprava i nadzornog odbora,
        - odgovornost za štetu prema djelatnicima i odgovornost djelatnika prema trećim,
        - odgovornost za štetu organizatora putovanja.
 
d) meritornom sudskom praksom
 
Seminar je namijenjen:     
 
    - osigurateljima, brokerima i zastupnicima u osiguranju
    - sucima
    - odvjetnicima
    - pravnim zastupnicima
    - djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja
    - stručnim službama ministarstava
    - stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima
    - pravnim fakultetima

Rok za prijavu    
25.02.2019. godine.