Dobro je, ali znamo da uvijek može i bolje

Datum objave: 25.03.2019. Broj 1 | Godina 2019

Direktor Hrvatskog ureda za osiguranje Hrvoje Pauković je zaključio da je 2018. bila dobra godina za osiguratelje premijski gledano, no cilj je kroz financijsku pismenost educirati mlađe generacije kako bi se povećala svijest o rizicima i potrebama. Što je veća zastupljenost osiguranja, to nam je svima život lakši

Zaračunata bruto premija društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj u 2018. godini iznosila je 9.856 milijuna kuna što je porast od 8,8 posto u odnosu na 2017. Zaračunata bruto premija društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj u 2018. za neživotna osiguranja porasla je 605,8 milijuna kuna (9,9 posto), te za životna osiguranja 194,0 milijuna kuna (6,6 posto) u odnosu na 2017.

Broj osiguranja na kraju 2018. iznosio je 8.902.991 polica neživotnog osiguranja i 1. 553.864 polica životnog osiguranja. Iznos likvidiranih šteta društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj u 2018. godini iznosio je 5.553milijuna kuna. Akumulirana imovina društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj iznosi 42.250 milijuna kuna što je 7 posto imovine financijske industrije kao treći po veličini segment (iza poslovnih banaka i obveznih mirovinskih fondova). Ovakve je rezultate poslovanja na konferenciji za novinare prezentirao Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje. Bruto zaračunata premija hrvatskih osiguratelja u EU iznosila je 240,1 milijuna kuna što je veliki rast i dokaz da i hrvatski osiguratelji mogu biti konkurentni na stranim tržištima. Posebno je bio dominantan Euroherc u Austriji, dok u Italiji posluju Adriatic i HOK te u Sloveniji CO, Allianz, Wiener i Uniqa.

Zaračunata bruto premija u 2018. je premašila vrijednosti iz rekordne 2008., a rast premije prati i rast broja osiguranja. Rast premije prati i rast broja osiguranja. Iznos likvidiranih šteta također je u stalnom porastu, ali s manjim stopama rasta od premije. Prema udjelu na tržištu vodećih pet osiguratelja su Croatia osiguranje s 27,6 posto, Allianz s 11,7, Euroherc s 11,2, Wiener s 8,9 posto i Generali sa 7, 2 posto, dok na preostale osiguratelje otpada 31,8 posto. U strukturi portfelja za 2018. očekivano su dominirala neživotna osiguranja, a najveći udio otpada na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 22,11 posto dok su životna osiguranja u ukupnoj premiji sudjelovala s 31,80 posto. Među neživotnim osiguranjima na kasko otpada 10, 6 posto, pa je Pauković naglasio da veseli rast premije te vrste osiguranja. Na osiguranje od požara i elementarnih šteta otpada 6,55 posto ukupne premije dok na ostala osiguranja imovine otpada 7,02 posto. Osiguranja od nezgode u ukupnom portfelju sudjeluju s 4,991 posto dok na sva ostala neživotna osiguranja otpada 11,69 posto.

Pauković je izrazio nadu za većim rastom životnih osiguranja kao i zdravstvenih osiguranja. U zdravstvenim osiguranjima premija je iznosila 520 milijuna kuna što je u odnosu na godinu prije 32,1 milijuna kuna više, ili 6,6 posto. Na zdravstvena osiguranja ukupno otpada 5,28 posto premije. Preko milijardu kuna godišnje građani Hrvatske uplate za dopunska zdravstvena osiguranja no od toga gotovo 800 milijuna odlazi u HZZO. No dok osiguratelji posluju po direktivama EU i pod regulacijom Hanfe, HZZO takvih pravila nema, oni posluju samo po propisima svog Vijeća što ostale osiguratelje stavlja u neravnopravni položaj. Moglo se tako ponovno čuti da HZZO već godinama ima povlaštenu poziciju kroz kontrolu cijene police dopunskog osiguranja, a HUO kao predstavnik osiguratelja samo želi da HZZO osnuje osiguravajuće društvo koje će djelovati pod istim pravilima kao i ostali osiguratelji s obzirom da obavlja osigurateljni posao.

U osiguranje od odgovornosti za upotrebu MV, premija iznosi 2.179 milijuna kn, što je od 2017. više za 129,6 milijuna kuna, odnosno 6,3 posto. Nakon velikog pada premije u AO zbog liberalizacije cijena, hrvatski osiguratelji potaknuti su poslovanjem u Austriji, Sloveniji, Italiji te su zabilježili rast premije, iako je cijena ostala na identičnim razinama. Prosječna premija AO 2017. bila je 911 kuna, dok je u 2018. ona 891 kunu.

U osiguranje cestovnih vozila (kasko) premija je iznosila 1.049 milijuna kuna, čime smo došli do porasta od 165,4 milijuna kuna odnosno 18,7 posto u odnosu na godinu prije. Kada je o životnim osiguranjima riječ, premija je zabilježila porast od 200 milijuna kuna što je u redu ali postoje itekako podloge za bolje. “Želimo da životna osiguranja postanu stup poslovanja osiguratelja”, dodao je Pauković. Penetracija osiguranja u BDP-u u Hrvatskoj je porasla, no kada bi se povećala samo za jedan postotni poen, država bi si za 20 posto olakšala cijenu saniranja šteta od posljedica prirodnih katastrofa.

Došlo je i do rasta gustoće osiguranja; po stanovniku je ukupna godišnja premija 316 eura, od čega samo 103 eura otpada na životna osiguranja, dok je u EU prosjek 2030 eura, a na život otpada 1189 eura. Pauković je zaključio da je 2018. bila dobra godina za osiguratelje premijski gledano, no cilj je kroz financijsku pismenost educirati mlađe generacije kako bi se povećala svijest o rizicima i potrebama. “Što je veća zastupljenost osiguranja, to nam je svima život lakši”, rekao je Pauković naglasivši potrebu štednje za treću životnu dob.

Kada je riječ o poslovanju hrvatskih osiguratelja u EU, treba reći da je ostvaren značajan rast jer dok je u 2017. premija prikupljena u zemljama Eu iznosila 65.676 milijuna eura u 2018. ta je svota 240.090 milijuna eura, što je rast od 265 posto. Top tri tržišta EU za hrvatske osiguratelje su Austrija, Slovenija i Italija. U Austriji je ostvareno 186.367 milijuna kuna, u Sloveniji 38.339 milijuna kuna dok je u Italiji prikupljeno 9.942 milijuna kuna. Od ostalih EU tržišta izdvaja se još Francuska s nešto malo biše od milijun kuna premije.

Dobri rezultati poslovanja prenijeli su se i na početak 2018, barem kada je o ukupnoj premiji riječ. Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za siječanj 2019. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 999.843.407 kn, što predstavlja rast od 7,51 posto u odnosu na siječanj 2018. godine.

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 81,31 posto ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 812.928.603 kuna i viša je 13,60 posto u odnosu na siječanj prethodne godine.

Ipak, želje za rastom životnih osiguranja se ne ostvaruju još uvijek jer za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 186.914.804 kn, te bilježi pad od 12,82 posto. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju s 18,69 posto, dok je u lanjskom siječanjskom razdoblju udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 23,05 posto.

U strukturi, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom u iznosu od 160.466.407 kuna, odnosno premijom manjom 9 posto u odnosu na siječanj 2018., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 85,85 posto te u ukupnoj premiji s 16,05 posto. Slijede životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 14.277.883 kn i udjelom u ukupnoj premiji 1,43 pad, uz ogromni pad u odnosu na siječanj prethodne godine od 43,90 posto. I dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 10.376, 596 kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 1,04 posto bilježe pad od 7,09 posto. Jedino rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 1.433.858 kuna bilježi rast od 35,10 posto u odnosu na siječanj prethodne godine.

Natrag