Arhiva časopisa – broj 7-8, juli 2023. – BIH

Datum objave: 06.09.2023.

VESTI

INTERVJU

Dr sc. Marijan Ćurković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Što je jučer bilo vani – sutra je i na našim prostorima

Mislim da osiguratelji iz regije vrlo dobro prate svjetske trendove u osiguranju. Mnogi mlađi stručnjaci doškolovani su u inozemstvu, upoznali su ino proizvode i s lakoćom ih implementiraju na domaćem tržištu. Što je jučer bilo vani – sutra je i na našim prostorima. Kašnjenja ima, ali ono je uvjetovano mnogim gospodarsko – političkim razlozima. No, stvari se kreću na bolje

KOLUMNA

Da li osiguranje hvata zalet?

TEMA BROJA

Ograničena osigurljivost katastrofalnih rizika i moguća rešenja

Hod po tankoj žici

Nastanak ekstremnih katastrofalnih događaja, tzv. megakatastrofa u novije vreme, katastrofa koje prevazilaze ne samo kapacitete osiguravača i reosiguravača, već i pojedinih država, predstavlja jasan signal potrebe za postojanjem partnerstva javnog i privatnog sektora, ne samo na nivou država, već i na međunarodnom planu

AKTUELNO

U plusu 18 osiguravača, dva u minusu

Sajber osiguranje

Kako eliminisati double financing rizik na srpskom faktoring tržištu

EKONOMIJA

Nekretnine – ima li mesta za zabrinutost

RAZGOVARAMO

prof. dr Nataša Tomić Petrović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

KRUPNIM SLOVIMA

Domaći digitalni kanali prodaje osiguranja

RAZGOVARAMO

Prof. dr Vladimir Crnojević direktor Instituta BioSens iz Novog Sada

DOGAĐANJA

Finticipate, druga regionalna fintek konferencija

AKTUELNO

Superbrend i Günter Geyer nagradu

U FOKUSU

Tržište osiguranja u prvih šest meseci

Kad je teško – zlato

TRENDOVI

Veštačka inteligencija

DOGAĐANJA

Konferencija Senzal Capital

MINIVJU

Ljubomir Babić, generalni direktor „Fun&Fit“

SVETSKA TRŽIŠTA

Klijenti imaju poslednju reč

MENADŽMENT

Vrh ostaje muški

LJUDSKI RESURSI

Povratak na posao posle odmora

PRODAJA

Male greške u prodaji, velika razlika u prihodima

PUTOPIS

Jošanička banja

Natrag