Arhiva časopisa – broj 6, jun 2024. – SR ME MK

Datum objave: 03.07.2024.

UVODNIK

VESTI

INTERVJU

Darko Stupar, direktor Coris Assistance i predsednik Uprave COFUS Grupacije

Asistencijski servisi upravljaju i reputacijom osiguravača

Biznis asistencijskih servisa je specifičan, traži specifična znanja i protokole. Infrastruktura ne znači da imate samo kontakt centar, koji radi 24h 365 dana u godini, već da zaposleni u tom kontakt centru imaju posebne veštine kako bi se realizovale asistencije, pri čemu je potrebno da imate mrežu pouzdanih partnera koji će realizovati vaše zahteve. Ujedno ovo je biznis koji traži visok stepen poverenja i spoznaju da ste verodostajan partner, koji je svestan da mu je prepušteno upravljanje između ostalog i reputacionim rizikom

TEMA BROJA

Rizici u vezi sa radnom snagom

Važno je da kompanije prepoznaju najveće rizike koji se odnose na radnu snagu i da se kompanije za takve izazove pripreme. Među najvećim rizicima jeste povećanje troškova u vezi sa zdravljem i benefitima

AKTUELNO

Da li će i kada Srbija da aplicira za SEPA

KOLUMNA

Kako se zaštiti od rizika klimatskih promena

RAZGOVARAMO

Tatjana Rakočević, članica Izvršnog odbora kompanije DDOR Novi Sad

PRAKSA

Prevare u osiguranju – analiza tržišta

EKONOMIJA

Šta regionu donosi novi plan EU za razvoj regiona

DOGAĐANJA

Konferencija SORS 2024.

Panel: Inovacije i digitalizacija u osiguranju

Konferencija „Rizici novog doba: nova era održivosti“

MINIVJU

Ladislav Garaši, direktor rešenja za inženjering rizika, osiguranje i reosiguranje Intermap

REČ

GLAVNI INTERVJU

Jasna Terzić, predsednica Izvršnog odbora Erste Banke

ISTRAŽIVANJE

Masterindex

TRŽIŠTE

Andrija Stančik, menadžer logistike u Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora

DOGAĐANJA

Finticipate forum

PRODAJA

Veliki otvoreni trening „Moć prodaje“

DOGAĐANJA

CFO konferencija 2024: CFO sa svrhom

RAZGOVARAMO

Marko Carević, generalni direktor kompanije Ananas

MINIVJU

Miloš Turinski, menadžer za odnose sa javnošću kompanije Infostud

PUTOPIS

Stara planina 3. deo

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.