Arhiva časopisa – broj 6, jun 2024. – BIH

Datum objave: 03.07.2024.

UVODNIK

VESTI

INTERVJU

Marina Miočić Hamidović, predsjednica Uprave Adriatic osiguranje d.d.

Razvijanje novih proizvoda može privući nove osiguranike

Unapređenje tržišta osiguranja može se ostvariti kroz niz strateških inicijativa koje se fokusiraju na inovacijama, kvalitetu usluge, edukaciji klijenata, kao i na novim prodajnim kanalima. Razvijanje novih, prilagođenih proizvoda, koji odgovaraju specifičnim potrebama i rizicima klijenata, može pomoći u privlačenju novih osiguranika

TEMA BROJA

Rizici u vezi sa radnom snagom

AKTUELNO

Da li će i kada Srbija da aplicira za SEPA

KOLUMNA

Kako se zaštiti od rizika klimatskih promena

RAZGOVARAMO

Tatjana Rakočević, članica Izvršnog odbora kompanije DDOR Novi Sad

PRAKSA

Prevare u osiguranju – analiza tržišta

EKONOMIJA

Šta regionu donosi novi plan EU za razvoj regiona

DOGAĐANJA

Konferencija SORS 2024.

Panel: Inovacije i digitalizacija u osiguranju

Konferencija „Rizici novog doba: nova era održivosti“

Ladislav Garaši, direktor rešenja za inženjering rizika, osiguranje i reosiguranje Intermap

REČ

ANALIZA

Tržište Adria regije u 2023.

SVETSKA TRŽIŠTA

Raste cena plemenitim metalima

DOGAĐANJA

Finticipate forum

PRODAJA

Veliki otvoreni trening „Moć prodaje“

DOGAĐANJA

CFO konferencija 2024: CFO sa svrhom

RAZGOVARAMO

Marko Carević, generalni direktor kompanije Ananas

MINIVJU

Miloš Turinski, menadžer za odnose sa javnošću kompanije Infostud

PUTOPIS

Stara planina 3. deo

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.