Arhiva časopisa – broj 3, ožujak 2017. – HR SLO

Datum objave: 08.03.2019.

IZMEĐU DVA BROJA

Hrvatska
Svijet

INTERVJU

Peter Braumüller, direktor Odjela za nadzor osiguravajućih društava i mirovinskih fondova, Agencija za nadzor financijskog tržišta (FMA) u Austriji

Moramo gledati unaprijed i predviđati različite scenarije

Jedan od glavnih ciljeva EIOPA-e jest postići usklađivanje i jednaku supervizorsku kulturu u Europi. Režim Solventnost II, koji konceptualno cilja na punu harmonizaciju, solidna je početna osnova, ali je potreban daljnji rad kako bi se ti ciljevi dosegnuli i u praksi

KOLUMNA

Ksenija Sanjković, članica Uprave Hrvatskog kreditnog društva i predsjednica Hrvatskog aktuarskog društva

Osigurati znači obećati

S obzirom na povećanu potrebu za aktuarima zbog njihova angažmana oko ispunjavanja regulatornih zahtjeva, postavlja se pitanje imaju li dovoljno vremena za razvoj novih proizvoda koji su nam danas prijeko potrebni. Je li se uvođenjem nove regulative stavio veći naglasak na zaštitu javnog interesa od rizika osiguranja umjesto na osiguranje kao zaštitu od rizika u svrhu javnog interesa?

TEMA BROJA

Najveći izazovi Solventnosti II – godinu stariji, godinu iskusniji

Prihvaćanje kulture rizika sljedeći korak hrvatskih osiguratelja

Prema istraživanju koje su proveli Institut za osiguranje i Svijet osiguranja, u prvoj godini provedbe Solventnosti II većina društava na zadovoljavajućoj je razini implementacije. Dio koji ide sporije od regulatornog usuglašavanja jest prihvaćanje kulture rizika u cjelokupnoj organizaciji. No, opći stav prema Solventnosti II i dalje je pretežno negativan. Optimizam budi činjenica da 44 posto ispitanika ovaj regulatorni okvir vidi kao priliku za detaljno razumijevanje rizika

TRŽIŠTE OSIGURANJA

Najkraći mjesec u godini naklonjen životnim osiguranjima

AKTUALNO

Kasko osiguranje

Industrija reosiguranja

Niske cijene ugovora i rekordna razina kapitala

Kapital u industriji reosiguranja posljednjih nekoliko godina opet se povećao i sada je na rekordnoj razini, prihodi od investicija izuzetno su niski, gotovo i nema katastrofalnih šteta, a rezerve su se otpuštale u kontinuitetu. Sve to dovelo je do smanjenja cijena premije u gotovo svim vrstama reosiguranja
Aldo Capurro, direktor C Consulting grupacije

Životna osiguranja – pogled u budućnost

Krvna slika životnih osiguratelja sve bolja

Nastave li se pozitivni trendovi do kraja godine, premija životnih osiguranja mogla bi prvi put u hrvatskoj povijesti premašiti iznos od tri milijarde kuna. Pravo da budemo optimisti daju nam povijesno niske kamate na depozite građana u bankama, rast potrošnje već 29 mjeseci zaredom, predviđanja rasta hrvatskoga gospodarstva za oko tri posto. No ako stvari ne gledamo samo kroz ružičaste naočale, dolazimo do otegotnih okolnosti, a njihov popis nije malen

TRENDOVI

Briga o osiguranicima prilikom obrade šteta

Za njih ne postoji “ne može” ili “ne znamo”

Svaka, pa i najmanja nezgoda kod osiguranika pobuđuje cijeli niz emocija: od straha, ogorčenja, ljutnje do olakšanja kad se utvrdi da su štetne posljedice, uz pomoć osiguranja, otklonjive. U takvim je trenucima važno klijentu pružiti točnu i brzu informaciju o pravima koja proizlaze iz police osiguranja te ga uputiti kako ih može najjednostavnije ostvariti
Uz analitiku ponašanja osiguranika – do usluge budućnosti

RAZGOVARAMO

Dragan Oremuš, direktor tvrtke Compliant Risk Technology

PRAKSA

Pojmovi Solventnosti II – ORSA

Temeljni proces upravljanja rizicima

Teško je jednoznačno odrediti zašto je i koliko ORSA proces važan za osiguratelja. Prije svega njime se potiče kreativno promišljanje o rizicima, što ujedno unaprjeđuje kulturu upravljanja rizicima. Uz to, predstavlja i kvalitetan okvir za procjenu svih rizika kojima je izložen “prosječan” osiguratelj
Kumuliranje naknade za štetu i osigurnine
Ključni koraci u upravljanju odštetnim zahtjevima

PRODAJA OSIGURANJA

Kako uspostaviti emocionalnu povezanost s kupcem

Zadovoljan kupac = lojalan kupac

Nakon što pridobije kupca za kupnju proizvoda, tj. sklapanje ugovora o osiguranju, zastupnik osiguranja nalazi se pred novim izazovima: kako zadovoljiti kupčeve potrebe, kako ga zadržati ili, još i više, na koji ga način tako oduševiti da postane najvjerniji promotor osiguratelja

MARKETING I PRODAJA

Potrošači oblikuju distribucijsku strategiju

IZ ZASTUPNIČKOG KUTA

Ne kradi mi ugovore
Osigurateljno tržište je veliko i vrlo aktivno, unatoč svim financijskim krizama. Postoji stabilnost u prodaji svih vrsta osiguranja, a neka bilježe i rast. Ugovori se i dalje sklapaju i posla ima za sve. Nemojte stoga svojim neetičnim ponašanjem izgubiti ne samo prijatelje, klijente i kolege nego i posao

STRUČNA TRIBINA

Pravno uređenje obveznih osiguranja od odgovornosti u Republici Hrvatskoj

PITALI STE – ODGOVARAMO

U ZVJEZDANOM STILU

Ivan Šarić, stand-up komičar

Više sam u fazi riskiranja negoli štednje

Spreman sam na veće rizike, a životno osiguranje je minimalno rizično. Više mi odgovara ulaganje u dionice Snapchata ili Bitcoina…

Natrag