Arhiva časopisa – broj 12, decembar 2023. – BIH

Datum objave: 29.12.2023.

VESTI

INTERVJU

Borislav Doder, predsjednik IO Wiener Osiguranje VIG

Potrebno veće povjerenje između klijenata i osiguravatelja

Važno je raditi na poboljšanju transparentnosti i komunikacije kako bi se izgradio veći stepen povjerenja između osiguravatelja i klijenata. Što se naše kompanije tiče, mogu reći da smo ostvarili željeni rezultat uz uspješno suočavanje sa poslovnim izazovima. Naša očekivanja i ciljevi za 2024. godine usmjereni su prema postizanju održivog rasta, unapređenju kvalitete naše ponude te proširenju tržišnog udjela

TEMA BROJA

Rezultati i očekivanja osiguravajućeg sektora u regionu

DOGAĐANJA

CEO Samit

AKTUELNO

Odgovorno korporativno upravljanje u osiguranju

KRUPNIM SLOVIMA

Aktuarski poslovi u svetu

DOGAĐANJA

Sedmi srpski dani osiguranja

KOMENTAR

Veštačka inteligencija u osiguranju i aktuarstvu

TRŽIŠTE

Katastrofalne š tete u 2023

TRENDOVI

Osiguranje kriminalnih radnji

Šta nam donosi 2024. u sektoru osiguranja?

ANALIZA

Osiguranje u Beloj knjizi 2023

MINIVJU

Andrija Pešić, izvršni direktor Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica

U FOKUSU

Rast kamata u evrozoni

Isplata šteta od autoodgovornosti u Federaciji BiH

Elektronske menice

PRAKSA

Izazovi implementacije MFSI 17

EKONOMIJA

Ratna ekonomija u doba mrmota

PRAKSA

Poreska optimizacija poslovanja

LJUDSKI RESURSI

Žene u svetu finansija

MENADŽMENT

Da li ste taktički genije?

PUTOPIS

Goč

LJUDSKI RESURSI

Radna snaga u 2024.

Natrag